Živnost volná - získání živnostenského oprávnění krok za krokem

18. 4. 2011 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Do skupiny živností volných spadají činnosti, pro jejichž provozování není nutno prokázat odbornou ani jinou způsobilost.

Provozovat volnou živnost může každý, kdo splní všeobecné podmínky pro provozování živnosti a ohlásí živost na živnostenském úřadě. Všeobecnými podmínkami jsou: dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost.

Skupina volných živností obsahuje širokou škálu činností.

Pokud máte pochybnosti o tom, zda je daná činnost volnou živností, obraťte se na jakýkoliv živnostenský úřad.

Ohlášení volné živnosti

Ohlášení se podává:

  1. na kterémkoliv živnostenském úřadě
  2. prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINT)
  3. elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání

Forma podání:

Podmínky provozování živnosti + náležitosti a přílohy ohlášení

Oprávnění provozovat živnost vzniká dnem ohlášení, nebo pokud je v ohlášení uveden pozdější den vzniku, tímto dnem.

Po splnění výše uvedených náležitostí  je možné začít provozovat danou činnost

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 
Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek