CzechTrade

CzechTrade je proexportní agenturou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Jejím hlavním úkolem je napomáhat zvyšování exportní výkonnosti a konkurenceschopnosti českých firem na zahraničních trzích, a to bez ohledu na jejich vývozní zkušenosti. Kvalitu a profesionalitu široké nabídky služeb proto ocení jak firmy, které se dosud nezapojily do zahraničního obchodu, tak i firmy, které jsou již ostřílenými matadory na mezinárodních trzích.

Začínáme s exportem

CzechTrade vám pomůže odhalit nové příležitosti pro vaše podnikání prostřednictvím balíčku služeb pro exportéry. Vyplněním dotazníku připravenosti si můžete ověřit připravenost vaší firmy na podnikání na zahraničních trzích, což je základem vašeho dalšího úspěchu.

Exportní příležitosti

V on-line databázích exportních příležitostí zveřejňovaných na stránkách BusinessInfo.cz naleznete denně aktualizovanou nabídku zahraničních poptávek, projektů a tendrů, investičních příležitostí a nabídek zahraničních firem.

Exportní vzdělávání

Exportní vzdělávání CzechTrade nabízí českým firmám vzdělávací akce s tématikou mezinárodního obchodu. Realizuje jednodenní i dvoudenní semináře, ucelené kurzy, exportní konference, diskusní fóra, firemní školení na zakázku a další formy vzdělávání s proexportní tematikou.

Design pro export

Od roku 2008 nabízí CzechTrade služby v oblasti průmyslového designu nejen výrobním firmám pro zlepšení jejich konkurenceschopnosti (Design pro export), ale i samotným designérům (Adresář designérů).

 

Zahraniční kanceláře

Služby zahraničních kanceláří agentury CzechTrade vycházejí vstříc individuálním potřebám každého klienta a specifikám cílového trhu a oboru. Zahraniční zástupci mají podrobnou znalost místního prostředí.

Poradenství

Správný výběr vývozních teritorií je zásadním předpokladem pro úspěch a úsporu nákladů. Firma může konzultovat své exportní záměry s oborovými specialisty CzechTrade, kteří se nejprve detailně seznámí s firmou, jejími výrobky, službami a potřebami. Následně doporučí další kroky, které povedou k úspěšnému exportu.

Informační služby

Centrum informačních služeb (CIS) představuje centrum analytických a datových služeb a koordinační centrum evidující poptávky po exportních službách. Jsou zde zpracovávány analýzy trendů a obchodních příležitostí, teritoriální screening, charakteristiky trhu, analýzy položek, oborový sreening a další.

Prezentace a veletrhy

Podpořit svůj zahraniční marketing můžete vlastní internetovou prezentací v oficiálním Adresáři exportérů agentury CzechTrade nebo účastí na některém z veletrhů v zahraničí. Přehled všech akcí pořádaných CzechTrade je v Kalendáři akcí.

 
 

Kompletní přehled služeba informace o nich naleznete na stránkách agentury CzechTrade.