CzechTrade

CzechTrade je proexportní agenturou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Jejím hlavním úkolem je napomáhat zvyšování exportní výkonnosti a konkurenceschopnosti českých firem na zahraničních trzích, a to bez ohledu na jejich vývozní zkušenosti. Kvalitu a profesionalitu široké nabídky služeb proto ocení jak firmy, které se dosud nezapojily do zahraničního obchodu, tak i firmy, které jsou již ostřílenými matadory na mezinárodních trzích.

Začínáme s exportem

CzechTrade vám pomůže odhalit nové příležitosti pro vaše podnikání prostřednictvím balíčku služeb pro exportéry. Agentura pomůže s identifikací exportního potenciálu a s volbou vhodného teritoria pro expanzi na zahraniční trhy, což je základem vašeho dalšího úspěchu.

Exportní příležitosti

V on-line databázích exportních příležitostí zveřejňovaných na stránkách BusinessInfo.cz naleznete denně aktualizovanou nabídku zahraničních poptávek, projektů a tendrů, investičních příležitostí a nabídek zahraničních firem.

Exportní vzdělávání

Exportní vzdělávání CzechTrade nabízí českým firmám vzdělávací akce s tématikou mezinárodního obchodu. Realizuje jednodenní i dvoudenní semináře, ucelené kurzy, exportní konference, diskusní fóra, firemní školení na zakázku a další formy vzdělávání s proexportní tematikou.

Design pro export

Od roku 2008 nabízí CzechTrade služby v oblasti průmyslového designu nejen výrobním firmám pro zlepšení jejich konkurenceschopnosti (Design pro export), ale i samotným designérům (Adresář designérů).

 

Zahraniční kanceláře

Služby zahraničních kanceláří agentury CzechTrade vycházejí vstříc individuálním potřebám každého klienta a specifikám cílového trhu a oboru. Zahraniční zástupci mají podrobnou znalost místního prostředí.

Poradenství

Správný výběr vývozních teritorií je zásadním předpokladem pro úspěch a úsporu nákladů. Firma může konzultovat své exportní záměry s oborovými specialisty CzechTrade, kteří se nejprve detailně seznámí s firmou, jejími výrobky, službami a potřebami. Následně doporučí další kroky, které povedou k úspěšnému exportu.

Informační služby

Centrum informačních služeb (CIS) představuje centrum analytických a datových služeb a koordinační centrum evidující poptávky po exportních službách. Jsou zde zpracovávány analýzy trendů a obchodních příležitostí, teritoriální screening, charakteristiky trhu, analýzy položek, oborový sreening a další.

Prezentace a veletrhy

Podpořit svůj zahraniční marketing můžete vlastní internetovou prezentací v oficiálním Adresáři exportérů agentury CzechTrade nebo účastí na některém z veletrhů v zahraničí. Přehled všech akcí pořádaných CzechTrade je v Kalendáři akcí.

 
 

Kompletní přehled služeba informace o nich naleznete na stránkách agentury CzechTrade.