Kategorie SDG

Hlavní informace

Národní rozvojová banka (NRB) je specializovaná bankovní instituce vykonávající činnost ve veřejném zájmu a podporující udržitelný ekonomický a sociální rozvoj České republiky a jejich regionů.

 S využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtu krajů a evropských fondů banka poskytuje finanční nástroje ve formě zvýhodněných záruk, úvěrů či kapitálových vstupů, a zajišťuje také poradenství v oblasti úspor energie a veřejné infrastruktury. Služby Národní rozvojové banky mohou využívat převážně malí a střední podnikatelé, regiony a municipality.

NRB plní roli národní rozvojové banky, mj. v souladu s usnesením vlády č. 574 ze dne 21. srpna 2017, o projektu transformace Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. (ČMZRB, založené v roce 1992) na Národní rozvojovou banku, a.s. (NRB). Akcionářem Národní rozvojové banky je Česká republika, přičemž akcionářská práva vykonává Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj. V souladu se záměry hospodářské politiky vlády ČR tak banka napomáhá především rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. Více informací zde.

Záměrem NRB jakožto národního kompetenčního centra pro finanční nástroje je doplňovat nabídku finančních produktů soukromého sektoru a tím pomáhat překonání možných tržních selhání. Činnost banky je založena na dlouhodobé finanční udržitelnosti realizovaných finančních produktů zacílených na podnikatelský sektor, regiony i municipality. NRB komunikuje s klienty prostřednictvím své pobočkové sítě v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a Hradci Králové.

Banka poskytuje především:

  • podporu malým a středním podnikatelům formou záruk a zvýhodněných úvěrů s využitím prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie a krajů;
  • zvýhodněné úvěry pro rozvoj infrastruktury krajů, měst a obcí;
  • poradenství v oblasti úspor energie a veřejné infrastruktury

Podpora ve formě kapitálových nástrojů je realizována prostřednictvím dceřiné společnosti Národní rozvojové investiční (NRI), která je 100% vlastněná Národní rozvojovou bankou. Smyslem činnosti NRI je podpora veřejných a soukromých investic prostřednictvím kapitálových a kvazikapitálových finančních nástrojů, které jsou založeny na principu návratnosti. Společnost tento cíl naplňuje prostřednictvím správy finančních nástrojů a fondu fondů, přičemž investorem jsou příslušné řídicí orgány státní správy. Více informací na: https://www.nrinvesticni.cz/

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

Zákon 21/1992 SB. o bankách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 47/2002 Sb.o podpoře malého a středního podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo financí
Letenská 525/15
Malá Strana
11800 Praha 1
Datová schránka: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcr.cz
Web: www.mfcr.cz

Poslední kontrola k 03.06.2024

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme