Hlavní informace

Vybrané výrobky jsou takové výrobky, které jsou zatížené spotřební daní.

Výrobyk zatížené spotřební daní jsou líh, pivo, víno a meziprodukty, minerální oleje, tabákové výrobky, které jsou předmětem daně z tabákových výrobků. Tato daň se vás týká, pokud jste, nebo budete plátcem některé ze spotřebních daní.

Každý vybraný výrobek je zatížen určitou sazbou spotřební daně. Na základě množství daného výrobku a sazby spotřební daně se vypočítá výše spotřební daně. Pro účely daňového přiznání ke spotřební dani lze využít inteligentních formulářů na webu celní správy, které sami (na základě vyplněných údajů) přiřazují správnou sazbu spotřební daně. Více o kódech vybraných výrobků, které se užívají v daňovém přiznání se dovíte v pokynech k vyplnění daňového přiznání, které jsou elektronickou přílohou inteligentních formulářů.

Informace o tzv. evropských kódech produktů naleznete přehledně také na webu celní správy

Povinnost spotřební daň přiznat a zaplatit vzniká okamžikem uvedení vybraného výrobku do volného daňového oběhu, nebo při dovozu vybraného výrobku, kdy se výše spotřební daně stává součástí tzv. celního dluhu.

V případě, že vybrané výrobky vyrábíte, dovážíte, nebo vyvážíte je pro Vás důležité vědět, co jsou vybrané výrobky dle zákona o spotřebních daních (zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů)

Službu lze řešit elektronicky; osobně nebo poštou.

Ve vztahu k vybraným výrobkům se bude jednat nejspíš o daňové přiznání podávané elektronickou formou – pomocí již zmíněných inteligentních formulářů, nebo e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem. Elektronicky podáte daňové přiznání ke spotřební dani z pohodlí domova. Stačí využít inteligentní elektronické daňové tiskopisy.

Službu lze řešit elektronicky přes datovou schránku. Je třeba ověřit totožnost při elektronickém způsobu komunikace – např. formou datové schránky, nebo ověřeného elektronického podpisu.

Služba není zpoplatněna.

Osobně lze vyřešit na každé podatelně celního úřadu – tam lze podat daňové přiznání ke spotřební dani.

Při nesplnění všech podmínek budete zřejmě vyzván celním úřadem k doplnění informací. Proti rozhodnutí celního úřadu můžete podat odvolání. Možnost podání odvolání je zpravidla uvedeno v rozhodnutí celního úřadu v části „Poučení“.

Pokud opomenete přiznat a zaplatit spotřební daň z vybraného výrobku, vystavujete se riziku trestního stíhání za zkrácení daně, poplatku a podobné platby, za což může hrozit odnětí svobody na 6 měsíců až 3 roky, resp. až 10 let v případě provinění ve velkém rozsahu.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

zákon č. 353/2003 Sb., zákon o spotřebních daních

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo financí
Letenská 525/15
Malá Strana
11800 Praha 1
Datová schránka: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcr.cz
Web: www.mfcr.cz

Poslední kontrola k 14.01.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme