Hlavní informace

Konec likvidace.

Likvidace končí použitím likvidačního zůstatku, převzetím likvidační podstaty věřiteli nebo jejím odmítnutím. 

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 208 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Datum kontroly: Poslední kontrola k 26.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba