Hlavní informace

Spotřební daň je nepřímá selektivní daň, kterou zavádí stát za účelem regulovat cenu určitých komodit na trhu.

Minimální výše spotřební daně je termín, který je ve své podstatě zavádějící. Spotřební daň existuje pouze v jedné výši a ta je dána sazbou spotřební daně pro konkrétní vybrané výrobky. Neexistuje tedy minimální hodnota spotřební daně, která by uspokojila daňovou povinnost, ale pouze výše spotřební daně daná výpočtem na základě sazby spotřební daně a množství vybraného výrobku.

Spotření daň se vás týká, pokud jste nebo budete plátcem spotřební daně.

Pokud jste plátcem spotřební daně, doporučujeme se podívat na službu veřejné správy „Jak se subjekty registrují k platbě spotřební daně“ a „Sazby spotřební daně pro různé typy povolení“.

Nejpozději v okamžiku vzniku povinnosti musíte spotřební daň přiznat a zaplatit.

Služba není zpoplatněna.

Službu lze řešit na podatelně každého celního úřadu.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo financí
Letenská 525/15
Malá Strana
11800 Praha 1
Datová schránka: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcr.cz
Web: www.mfcr.cz

Poslední kontrola k 14.01.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme