Hlavní informace

Obnovení likvidace

Zjistí-li se neznámý majetek právnické osoby po jejím výmazu z veřejného rejstříku nebo objeví-li se jiný zájem hodný právní ochrany, soud na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, zruší výmaz právnické osoby, rozhodne o její likvidaci a jmenuje likvidátora. Od obnovení se na právnickou osobu hledí, jako by nikdy nezanikla.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 209 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Datum kontroly: Poslední kontrola k 26.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba