Hlavní informace

Oddlužení plněním splátkového kalendáře anebo zpeněžením majetkové podstaty nabízí fyzickým osobám osvobození od dalšího placení.

Oddlužení je způsob řešení úpadku nebo hrozícího úpadku určený dlužníkům, kteří jsou fyzickými osobami (podnikajícími i nepodnikajícími) a v případě právnických osob zároveň nejsou podnikateli. Tento způsob řešení úpadku ve zvýšené míře zohledňuje sociální aspekty před hledisky ekonomickými. Má umožnit dlužníkovi „nový start“ a motivovat ho k aktivnímu zapojení do umořování svého dluhu. Obecně se u dlužníka vyžaduje alespoň schopnost hradit náklady řízení a průběžné výživné. Určitým kategoriím dlužníků (starobním či invalidním důchodcům, osobám blízkým věku mladistvých či dlužníkům schopným dosáhnout stanovené procentuální míry uspokojení věřitelů) lze přiznat oddlužení ve zkrácené době oddlužení. U zajištěných věřitelů se počítá s uspokojením ze zajištění. Současně je cílem také snížit náklady veřejných rozpočtů na sanaci těch, kdo se ocitli v sociální krizi.

Oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty, plněním splátkového kalendáře nebo jejich kombinací (aktuálně účinné znění insolvenčního zákona preferuje právě kombinaci způsobů oddlužení).

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 389 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo spravedlnosti
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/41204727
Datová schránka: kq4aawz
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: www.justice.cz

Poslední kontrola k 26.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme