Hlavní informace

Soud může odvolat likvidátora, který neplní řádně své povinnosti. S výjimkou specifických případů může likvidátor z funkce kdykoliv odstoupit.

Na návrh osoby, která na tom osvědčí právní zájem, soud odvolá likvidátora, který řádně neplní své povinnosti, a jmenuje nového likvidátora. Jen soud může odvolat z funkce likvidátora, kterého do funkce jmenoval.

Likvidátorem nelze povolat či jmenovat nikoho proti jeho vůli a likvidátor zásadně může ze své funkce odstoupit. To neplatí, je-li soudem ustanovený likvidátor členem statutárního orgánu nebo osobou zapsanou v seznamu insolvenčních správců, nemůže ani ze své funkce odstoupit.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 191 a § 194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo spravedlnosti
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/41204727
Datová schránka: kq4aawz
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: www.justice.cz

Poslední kontrola k 26.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme