Hlavní informace

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje mimo jiné také národní podporu do oblasti bydlení.

Podpora je cílena do oblasti:

  • podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku (seniory) a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace (věk, zdravotní stav);
  • zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu; 
  • výstavby osobních výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

Informace k jednotivým výzvám naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Program: Podpora bydlení

Podprogram: Bytové domy bez bariér
Zaměření Odstranění bariér při vstupu do bytového domu a do výtahu, výstavba výtahu v bytových domech, kde není a nikdy nebyl
Max. výše dotace (Kč)  50 % uznatelných výdajů, max. 200 tis. u bezbariérového vstupu
50 % uznatelných výdajů, max. 800 tis. na výstavbu výtahu
Možní příjemci vlastník nebo spoluvlastník bytového domu, nebo společenství vlastníků
vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém společenství vlastníků nevzniklo
Podprogram: Výstavba podporovaných bytů (DT Pečovatelský byt)
Zaměření Výstavba nájemních bytů pro seniory ve věku 65+ a pro osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby (min. počet vzniku nově vybudovaných jednotek nestanoven)
Max. výše dotace (Kč)  600 tis. na jeden byt
Možní příjemci obce + právnické osoby
Podprogram: Výstavba podporovaných bytů (DT Komunitní dům seniorů)
Zaměření výstavba domů s nájemními byty pro seniory ve věku 60+ a komunitními prostory s cílem podpořit komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci, a tím uchovat a prodloužit jejich soběstačnosti – (min. počet vzniku nově vybudovaných jednotek - 10 b.j. – max. 25 b.j.)
Max. výše dotace (Kč)  600 tis. na jeden byt
Možní příjemci obce + právnické osoby

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých seouvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 932/6
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: 26iaava
E-mail: info@mmr.cz
Web: www.mmr.cz

Poslední kontrola k 08.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme