Hlavní informace

Národní dotační podpora nestátních neziskových organizací je v rámci MMR směřována do několika oblastí - bydlení, rozvoj regionů a cestovní ruch.

Podpora nestátních neziskových organizací (dále také "NNO") je v rámci Ministerstva pro místní rozvoj směřována do několika oblastí činností zajišťovaných právě NNO. 

Oblast podpory:

  • Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb
  • Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení 
  • Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí
  • Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovnu

Informace k jednotivým výzvám naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Možní příjemci nestátní neziskové organizace - spolek, obecněprospěšná společnost, ústav, nadace a nadační fondy (ZSPO s celostátní působností)
Max. výše dotace (Kč) neurčeno
% výše dotace / vlastní zdroje dotace až do výše 70 % celkových uznatelných nákladů (výjimečně až 100 %) / neurčeno

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých seouvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 932/6
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: 26iaava
E-mail: info@mmr.cz
Web: www.mmr.cz

Poslední kontrola k 08.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme