Hlavní informace

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje národní dotace v rámci oblasti cestovní ruch.

Cílem dotačního programu je

  • zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů;
  • usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích;
  • rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu;
  • rozprostření návštěvnosti;
  • rozvoj kvality služeb;
  • podpora socioekonomických přínosů cestovního ruchu.

Jedná se o národní dotační titul spolufinancovaný z prostředků státního rozpočtu zahrnující dva podprogramy

  • Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
  • Marketingové aktivity v cestovním ruchu

Informace k jednotivým výzvám naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Program: Národní program podpory cestovního ruchu v regionech

Podprogram: Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
Zaměření - podporované oblasti monitoring návštěvnosti, navigační a informační systémy (turistické), doplňkové služby a vybavenost dálkových a regionálních tras, stroje pro úpravu lyžařských běžkařských tratí, turistická doprovodná infrastruktura v regionu (turistická odpočívadla, úschovny kol, veřejné toalety), doplňková infrastruktura kempů, expozice
Možní příjemci územně samosprávné celky (vyjma statutárních měst a městských částí), organizace zřízené územně samosprávnými celky, dobrovolné svazky obcí, podnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace působící v cestovním ruchu, turistická informační centra, církve a náboženské společnosti, organizace destinačních managementů
Max. výše dotace (Kč) 5 mil. Kč
% výše dotace / vlastní zdroje 50 % / 50 %

Podprogram se dále člení na 3 dotační tituly, které se liší skupinou možných příjemců mající shodné podporované oblasti a aktivity.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých seouvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 932/6
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: 26iaava
E-mail: info@mmr.cz
Web: www.mmr.cz

Poslední kontrola k 08.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme