Hlavní informace

Při vstupu do likvidace buď povolává likvidátora příslušný orgán rušené právnické osoby, nebo jej jmenuje soud.

Při vstupu do likvidace povolá příslušný orgán právnické osobě likvidátora (v případě povolání několika likvidátorů tvoří tito kolektivní orgán). Způsob povolání do funkce závisí na právní formě právnické osoby. Zpravidla likvidátora povolává nejvyšší orgán právnické osoby. U obchodních korporací volí a odvolání likvidátora valná hromada, jen jestliže tak určí společenská smlouva (u společnosti s ručením omezeným) nebo stanovy (u akciové společnosti); u veřejné obchodní společnosti ani u komanditní společnosti specifická pravidla stanovena nejsou.

Je-li právnická osoba v likvidaci a nebyl-li likvidátor povolán, vykonávají jeho působnost všichni členové statutárního orgánu. Právnické osobě, která vstoupila do likvidace, aniž byl povolán likvidátor, jmenuje likvidátora soud, a to i bez návrhu. Soud jmenuje likvidátora i v případě, že sám rozhodl o zrušení právnické osoby. Nelze-li likvidátora jmenovat jiným způsobem, lze jej jmenovat z osob zapsaných do seznamu insolvenčních správců.

Odměnu a způsob její výplaty určuje likvidátorovi ten, kdo jej povolal.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 189 až § 191 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo spravedlnosti
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/41204727
Datová schránka: kq4aawz
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: www.justice.cz

Poslední kontrola k 26.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme