Hlavní informace

Pravidla pro podnikající právnické osoby z členských států EU.

Evropská obchodní korporace může přemístit sídlo do České republiky, aniž by došlo k jejímu zániku a vzniku nové právnické osoby, nezakazují-li to právní předpisy členského státu, v němž má sídlo, ani právní předpisy státu, kterým se řídí její vnitřní právní poměry. Zároveň musí při přemístění sídla změnit svou právní formu na českou společnost nebo české družstvo a její vnitřní právní poměry se po přemístění musí řídit českým právním řádem.

K přemístění sídla do České republiky nemůže dojít, je-li zahraniční právnická osoba v likvidaci nebo bylo vůči ní zahájeno insolvenční řízení nebo jakékoliv obdobné řízení. Při přeměně na společnost s ručením omezeným, akciovou společnost či družstvo musí být předložen posudek znalce (nebo jiná písemnost podle zákona), který osvědčuje, že jmění právnické osoby odpovídá alespoň výši základního kapitálu, uvedené v zakladatelském právním jednání podle českého práva. Znalec musí být jmenován soudem v České republice.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 384 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo spravedlnosti
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/41204727
Datová schránka: kq4aawz
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: www.justice.cz

Poslední kontrola k 26.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme