Hlavní informace

Pravidla pro neziskové právnické osoby a podnikatelské subjekty mimo EU.

Přemístění sídla zahraniční osoby na území České republiky připouští občanský zákoník za předpokladu, že to umožňuje právní řád státu, ve kterém má právnická osoba sídlo nebo pokud nejde o právnickou osobu, jejímž účelem je porušení práva nebo dosažení nějakého cíle nezákonným způsobem (zakázaná společnost).

Právnická osoba, která hodlá přemístit své sídlo na území České republiky, musí k návrhu na zápis do příslušného veřejného rejstříku přiložit rozhodnutí o tom, jakou právní formu české právnické osoby zvolila, a zakladatelské právní jednání vyžadované českým právním řádem pro tuto formu právnické osoby (tj. v daném případě společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu).

Vnitřní právní poměry právnické osoby se po přemístění sídla do tuzemska řídí českým právním řádem. Českým právním řádem se řídí i ručení jejích členů nebo členů jejích orgánů za dluhy právnické osoby, pokud vznikly po dni účinnosti přemístění sídla do tuzemska.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 138 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo spravedlnosti
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/41204727
Datová schránka: kq4aawz
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: www.justice.cz

Poslední kontrola k 26.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme