Hlavní informace

Prohlášení konkursu nevyžaduje splnění žádných speciálních podmínek, neboť se jedná o obecný způsob řešení dlužníka přípustný ve všech případech.

V případě konkursu insolvenční soud rozhodne o prohlášení konkursu samostatným rozhodnutím, nebo toto rozhodnutí ve výjimečných případech spojí s rozhodnutím o úpadku (a to za předpokladu, že dlužníkem je osoba, u které je vyloučena možnost reorganizace nebo oddlužení). Účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku. Prohlášení konkursu nevyžaduje splnění žádných speciálních podmínek, neboť se jedná o obecný způsob řešení dlužníka přípustný ve všech případech.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 244 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Datum kontroly: Poslední kontrola k 26.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba