Prohlášení konkursu

Hlavní informace

Prohlášení konkursu nevyžaduje splnění žádných speciálních podmínek, neboť se jedná o obecný způsob řešení dlužníka přípustný ve všech případech.

V případě konkursu insolvenční soud rozhodne o prohlášení konkursu samostatným rozhodnutím, nebo toto rozhodnutí ve výjimečných případech spojí s rozhodnutím o úpadku (a to za předpokladu, že dlužníkem je osoba, u které je vyloučena možnost reorganizace nebo oddlužení). Účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku. Prohlášení konkursu nevyžaduje splnění žádných speciálních podmínek, neboť se jedná o obecný způsob řešení dlužníka přípustný ve všech případech.

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 244 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo spravedlnosti
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/41204727

Datová schránka: kq4aawz
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: www.justice.cz

Datum kontroly

Poslední kontrola k 26.11.2020.

Pravidelné novinky e-mailem