Hlavní informace

Sjednocený přístup nástrojů pro zadávání veřejných zakázek směrem k dodavatelům

Filozofií platformy Rozcestníku zakázek (ROZZA) je sjednocovat přístup nástrojů pro zadávání veřejných zakázek směrem k dodavatelům. Hlavním cílem je co nejvíce zjednodušit dodavatelům přístup k zakázkám tak, aby byli schopni vyhledat veřejnou zakázku a podat nabídku z jednoho místa a s jedním uživatelským účtem.

Platforma ROZZA respektuje odlišné požadavky na funkcionalitu elektronických nástrojů ze strany jednotlivých zadavatelů. Tato platforma tedy plně zachová konkurenční prostředí na trhu elektronických nástrojů a i nadále dává zadavatelům možnost vybrat si ten, který jim nejvíce vyhovuje.

Více informací naleznete na stránkách platformy ROZZA

Portál ROZZA je součástí optimalizace fungování Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) dle akčního plánu Strategie elektronizace veřejných zakázek pro období 2016 – 2020.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 932/6
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: 26iaava
E-mail: info@mmr.cz
Web: www.mmr.cz

Poslední kontrola k 09.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme