Hlavní informace

Kontrola fúzí a akvizic s dopadem na hospodářskou soutěž.

Pokud daná operace nespadá svým nadnárodním významem pod dozor Evropské komise, je povolováním fúzí nebo akvizic konkurenčních subjektů na trhu s možným dopadem na hospodářskou soutěž (tzv. „spojování soutěžitelů“) v České republice pověřen Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále také „Úřad“). Konkrétně se dle českého práva spojováním soutěžitelů rozumí především:

  1. fúze dvou nebo více na trhu dříve samostatně působících soutěžitelů,
  2. získání možnosti přímo či nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nebo jeho část, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů anebo smlouvou,
  3. založení soutěžitele, který je společně kontrolován více soutěžiteli a který dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky.

Soutěžitelem se rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 12 zákona č. 143/2001 Sb., zákon o ochraně hospodářské soutěže

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo spravedlnosti
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/41204727
Datová schránka: kq4aawz
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: www.justice.cz

Poslední kontrola k 26.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme