Hlavní informace

Díky svobodě usazování mají podnikatelé možnost zvolit si místo podnikání a vykonávat činnost v libovolném členském státě EU.

Usazování zahrnuje jak zahájení podnikání v jiném členském státě (např. založení podniku či pobočky), tak samotný výkon samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu, a to za stejných podmínek, jaké platí pro státní příslušníky hostujícího státu. Svoboda usazování se vztahuje na fyzické osoby, které jsou státními příslušníky některého z členských států Evropské unie, a právnické osoby, které jsou založené za účelem podnikání podle práva některého členského státu a mají své sídlo na území EU.

Základním znakem usazení, který ho odlišuje od přeshraničního poskytování služeb, je stálá a kontinuální báze, tj. začlenění podnikatele do hospodářského života státu usazení.

Český podnikatel se hodlá se svým stánkem každou neděli účastnit prodejních trhů v Německu na stejném místě.

Česká kadeřnice bude mít každou sobotu vyhrazen prostor v provozovně v Polsku, kde jinak podniká domácí kadeřnice.

Německý hoteliér plánuje otevřít pobočku hotelu v České republice.

Konkrétní informace o založení podnikání nebo získání licence pro podnikání v České republice jsou uvedeny v příslušných částech.

Pro další informace ohledně zahájení podnikání můžete kontaktovat Jednotné kontaktní místo.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

Smlouva o fungování Evropské unie

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu

Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Poslední kontrola k 11.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme