Hlavní informace

Způsob uspokojování věřitelů závisí na způsobu řešení úpadku. Obecně se zajištění věřitelé uspokojují z předmětu zajištění; nezajištění poměrně.

Ke zpeněžením majetkové podstaty dochází v rámci konkursu. Rozumí se jí převedení veškerého majetku, který do ní náleží, na peníze za účelem poměrného uspokojení věřitelů. Nestačí-li dosažený výtěžek ze zpeněžení majetkové podstaty k uspokojení všech pohledávek, uspokojí se nejdříve odměna a hotové výdaje insolvenčního správce, poté pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria, pohledávky věřitelů z úvěrového financování, poté poměrně náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty a pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců, a poté pohledávky věřitelů na výživném, a poté pohledávky na náhradu škody na zdraví. Ostatní pohledávky se uspokojí poměrně.

V reorganizaci se věřitelé uspokojují podle schváleného reorganizačního plánu, v oddlužení se zpravidla uspokojují prostřednictvím schváleného splátkového kalendáře, případně též zpeněžením majetkové podstaty. V oddlužení se zajištěné věřitelé uspokojují zásadně pouze ze zpeněžení předmětu zajištění.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 165 až § 172, § 283 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo spravedlnosti
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/41204727
Datová schránka: kq4aawz
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: www.justice.cz

Poslední kontrola k 26.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme