Hlavní informace

Likvidátor podá do třiceti dnů od skončení likvidace návrh na výmaz právnické osoby z veřejného rejstříku.

Likvidátor podá do třiceti dnů od skončení likvidace návrh na výmaz právnické osoby z veřejného rejstříku. Výmazem z veřejného rejstříku taková právnická osoba zaniká.

Je-li právnická osoba zapsána v obchodním rejstříku, podává likvidátor. Obchodní korporace je povinna požádat o souhlas s výmazem společnosti z obchodního rejstříku správce daně, u kterého je registrována. Správce daně před vydáním souhlasu s výmazem rovněž zkontroluje, zda z vyplaceného podílu na likvidačním zůstatku byla sražena a odvedena daň.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 207 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Datum kontroly: Poslední kontrola k 26.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba