Hlavní informace

Snazší postup pro povolení fúzí a akvizic menšího významu Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Pokud žádný ze spojovaných soutěžitelů nepůsobí na stejném relevantním trhu, případně je jejich společný podíl na takovém trhu menší než 15 %, a zároveň žádný z těchto soutěžitelů nepůsobí na trhu vertikálně navazujícím na relevantní trh, na kterém působí jiný z těchto soutěžitelů, případně je jejich podíl na každém takovém trhu menší než 25 %, nebo pokud soutěžitel nabývá výlučnou kontrolu nad jiným soutěžitelem nebo jeho částí, ve kterém se dosud podílel na společné kontrole, je možné podat zjednodušený návrh na povolení spojení.

Není-li stanoveno jinak, postupuje se ve zjednodušeném řízení podle obecných ustanovení o posuzování spojení. Odlišností je však například lhůta pro posouzení, zda spojení podléhá povolení Úřadu nebo zda má za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, která ve zjednodušeném řízení činí pouze 20 dní.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 16a zákona č. 143/2001 Sb., zákon o ochraně hospodářské soutěže

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo spravedlnosti
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/41204727
Datová schránka: kq4aawz
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: www.justice.cz

Poslední kontrola k 26.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme