Hlavní informace

Likvidátorem může být jen osoba způsobilá být členem statutárního orgánu.

Likvidátorem může být jen osoba způsobilá být členem statutárního orgánu (tzn. fyzická i právnická osoba). Zanikne-li funkce likvidátora ještě před zánikem právnické osoby, povolá příslušný orgán právnické osobě bez zbytečného odkladu nového likvidátora. Je-li právnická osoba v likvidaci a nebyl-li likvidátor povolán, vykonávají jeho působnost všichni členové statutárního orgánu.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 189 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Datum kontroly: Poslední kontrola k 26.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba