Mapa globálních oborových příležitostí

Tradiční kniha a databáze pro české exportéry, je dostupná již ve svém pátem aktualizovaném vydání pro roky 2019/2020. Mapa poskytuje podnikatelům jednoduchý přehled vývozních příležitostí na zahraničních trzích a je dostupná jak v papírové, tak i v online verzi.

Zahraniční trhy se dnes rychle mění, a proto MZV přináší českým exportérům Mapu globálních oborových příležitostí, jejímž cílem je pomoct firmám na tyto změny flexibilně reagovat. Exportní příležitosti mohou české firmy v knize vyhledávat pomocí teritoriálního nebo sektorového klíče, případně pomocí HS kódů.

Příležitosti uvedené v Mapě oborových příležitostí jsou vytipovávány na základě statistických dat, která jsou následně upravena a doplněna ekonomickými diplomaty českých zastupitelských úřadů a proexportních agentur.

Karty jednotlivých zemí obsahují širokou škálu praktických ekonomických informací.

Zejména se jedná o údaje:

  • údaje o stavu ekonomiky
  • aktuálně platné obchodní dohody mezi státem a EU
  • přehled top 10 položek obchodní výměny s ČR
  • příležitosti pro české exportéry včetně komentáře k jednotlivým sektorům i exportní položky dle HS kódů
  • příležitosti v rozvojové spolupráci
  • exportní financování

Každá karta země obsahuje dvouleté výhledy odhadovaného makroekonomického vývoje. V části, ve které jsou představovány jednotlivé sektorové příležitosti, se dočtete o možnosti dodávek, o konkrétních plánovaných investicích nebo třeba změnách v chování spotřebitelů v zemi.

Příležitosti uvedené v Mapě oborových příležitostí jsou vytipovávány na základě statistických dat, která jsou následně upravena a doplněna ekonomickými diplomaty našich zastupitelských úřadů a proexportních agentur. Kromě doplnění knihy o příležitosti v oblasti rozvojové spolupráce najdete v knize i informace o exportním financování.

Mapa globálních oborových příležitostí 2019/20 (9,6 MB) – kompletní verze pro celý svět

Mapa strategických příležitostí

V květnu 2021 připravilo Ministerstvo zahraničních věcí druhé vydání publikace „Mapu strategických příležitostí“. Novinkou této publikace není pouze rozšířený počet zemí a počet vybraných sektorů.

Mapu strategických příležitostí 2021/2022 je vydávána ve dvou verzích – teritoriální a sektorové, přičemž teritoriální mapa je členěna dle kontinentů a sektorová dle 23 sektorů. Publikace nemá za cíl nahradit Mapu globálních oborových příležitostí, která sleduje dlouhodobé trendy v poptávce, ale přinést její nadstavbu reagující na bezprecedentní události. Mapa strategických příležitostí 2021/2022, stejně jako její první vydání, na Mapu globálních oborových příležitostí 2019/2020 především navazuje a odkazuje.

Jejím cílem je přiblížit českým firmám aktuální vývoj v klíčových sektorech, které byly ovlivněny pandemií, a také příležitosti, které se nově vyskytly. Kromě prezentace aktuálních strategických sektorů a z nich vyplývajících příležitostí je ambicí publikace rovněž přispět k pochopení dopadů pandemie na globální ekonomiku.

Publikace, jak již vyplývá z jejího názvu, se zaměřuje na příležitosti pro české podnikatele, a neobsahuje tak nevyčerpatelný seznam bariér trhu a jiných rizik. V této souvislosti MZV doporučuje využití Souhrnné teritoriální informace pro jednotlivé země, která je zastupitelskými úřady pravidelně aktualizována na portále BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/názevzemě).

Mapa strategických příležitostí 2021/2022 dle kontinentů – teritoriální vydání (16 MB)                       

Mapa strategických příležitostí 2021/2022 dle sektorů (20,7 MB)

Archiv prvního vydání: Mapa strategických příležitostí 2020-2021 (12,9 MB)