Mapa globálních oborových příležitostí

Po dvou vydáních Mapy strategických příležitostí, která reagovala na proměnu poptávky ve světě v důsledku pandemie covid-19, přichází Ministerstvo zahraničních věcí České republiky s Mapou globálních oborových příležitostí 2022/2023.

Tato, v pořadí již šestá verze publikace, má za cíl zprostředkovat českým podnikatelům poptávkové signály ze zahraničí. Dále také příležitosti vyplývající z proměn ve světové ekonomice, strategické projekty, které vycházejí z národních investičních a podpůrných strategií, a v neposlední řadě rovněž investiční příležitosti pro české firmy.

Výrazných změn doznala elektronická verze publikace, která poprvé dostala svou digitální podobu. Naleznete ji na webu mzv.publi.cz. Elektronická „Mapa“ obsahuje množství interaktivních prvků, které propojují tištěnou verzi s verzí elektronickou.

Je možné ji prohlížet:

Cílem přechodu do online verze je nejen snížení rozsahu tištěné publikace, která je nyní s elektronickou verzí vzájemně propojena, ale také možnost interaktivní práce s Mapou dle preferencí čtenáře. Výhodou je také možnost průběžné aktualizace.

Mapa globálních oborových příležitostí 2022/2023 (mzv.publi.cz)

Příležitosti uvedené v Mapě oborových příležitostí jsou vytipovávány na základě statistických dat, která jsou následně upravena a doplněna ekonomickými diplomaty českých zastupitelských úřadů a proexportních agentur. Karty jednotlivých zemí obsahují širokou škálu praktických ekonomických informací.

    Každá karta země obsahuje dvouleté výhledy odhadovaného makroekonomického vývoje. V části, ve které jsou představovány jednotlivé sektorové příležitosti, se dočtete o možnosti dodávek, o konkrétních plánovaných investicích nebo třeba změnách v chování spotřebitelů v zemi.

    Publikace, jak již vyplývá z jejího názvu, se zaměřuje na příležitosti pro české podnikatele, a neobsahuje tak nevyčerpatelný seznam bariér trhu a jiných rizik. V této souvislosti MZV doporučuje využití Souhrnné teritoriální informace pro jednotlivé země, která je zastupitelskými úřady pravidelně aktualizována na portále BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/nazevzeme).

    Archiv předchozích publikací