Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES)

Aplikace ARES souhrnným způsobem zpřístupňuje údaje z informačních systémů pro vedení registrů a evidencí státní správy o ekonomických subjektech. Seznam registračních úřadů a rejstříkových soudů.

Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES), je informační systém, který umožňuje vyhledávání mezi ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. Zřizovatelem a správcem ARESu je Ministerstvo financí ČR (MF ČR). Systém zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech, ze kterých čerpá data (tzv. zdrojové registry).

Účelem aplikace je souhrně zpřístupnit údaje z informačních systémů pro vedení registrů a evidencí státní správy o ekonomických subjektech. ARES přehledně zpřístupňuje údaje, přebírané ze zdrojových registrů do databáze ARES a současně umožňuje přímé přepnutí do internetových aplikací dalších orgánů státní správy, které příslušné informační systémy provozují (pokud tyto aplikace existují).

Zřejmě nejvyužívanější službou ARESu složka Ekonomické subjekty, která umožňuje vyhledávat jednotlivé subjekty (ať již jsou či nejsou uvedeny v Obchodním rejstříku) podle:

  • jejich jména
  • případně adresy

Samostatnou a někdy neprávem opomíjenou část vyhledávacího modulu ARES však tvoří Ekonomické subjekty ze Střediska cenných papírů, kde je možné hledat podle:

  • ekonomických subjektů
  • osob
  • ISIN

Jak už to u online služeb bývá, všechny údaje, které ARES zpřístupňuje, mají pouze informativní charakter a jejich výpis (prostřednictvím ARES) proto nemůže být použit jako průkazní materiál pro úřední jednání. I přesto se bez nadsázky jedná o jednu z nejdůležitějších ekonomických služeb na českém internetu.

Na internetových stránkách jsou rovněž popsány technické podmínky nutné ke spouštění aplikace na vašem počítači. K dispozici je rovněž seznam registračních úřadů a rejstříkových soudů.

Rozhraní služby ARES funguje v české i anglické verzi.

Doporučujeme