Adresář nakladatelů ČR (NAK)

Online adresář nakladatelů spravovaný Národní knihovnou České republiky obsahuje údaje o nakladatelích či případně vydavatelích, účastnících se systému ISBN v ČR od r. 1989 a systému ISMN v ČR od r. 1996. Zahrnuti jsou i nakladatelé neregistrovaní v ISBN ani ISMN (jejich údaje se však již neaktualizují). Databáze má přes 5000 záznamů.Online Adresář nakladatelů (NAK) spravovaný Národní knihovnou České republiky, obsahuje údaje o nakladatelích, případně vydavatelích, zaregistrovaných do mezinárodního systému ISBN, který v České republice funguje od roku 1989 a nebo do systému ISMN v ČR od roku 1996.

V adresáři mohou být dohledatelné i údaje nakladatelů, kteří nejsou registrováni ani v systému ISBN, ani v systému ISMN. Jejich údaje se však neaktualizují. V současnosti databáze NAK obsahuje přes 5.000 záznamů.

S pomocí adresáře se lze seznámit s jednotlivými nakladatelskými subjekty, které na území České republiky provozují svou činnost. Pro některé uživatele může být adresář důležitým nástrojem pro vlastní podnikatelské záměry, jiní ji použijí pro hledání nových obchodních partnerů. Adresář může být i jednou z cest, jak dohledat některé malonákladové a odborné tituly.

Jaké údaje a podle čeho můžete vyhledávat? Jestliže si zvolíte vyhledávání prostřednictvím prohlížení rejstříků (přístupových souborů), můžete použít následující rejstříky:

  • Název nakladatele
  • Identifikátor nakladatele
  • Zaměření

Budete-li chtít vyhledávat pomocí jednotlivých slov (Vyhledávání), budete používat indexy, které obsahují slova z významných údajů záznamu. K dispozici jsou indexy:

  • Název/sídlo nakladatele
  • Název nakladatele
  • Sídlo nakladatele
  • Identifikátor nakladatele
  • Zaměření

Mezinárodní kódy

ISBN

Systém mezinárodního standardního číslování knih International Standard Book Numbering vznikl koncem 60. let ve Velké Británii původně jako národní systém. Postupně se rozšířil do více než 165 zemí. V České republice je zaveden od roku 1989 (tehdy ještě Československá socialistická republika).

Systém používá desetimístného čísla ISBN k jednoznačné identifikaci knih (neperiodických publikací). Číslo ISBN slouží především knižnímu obchodu (jeho prostřednictvím lze knihy objednávat a vést skladovou agendu), knihovnám (pro jednoznačnou identifikaci titulu v bibliografických databázích, ale i pro potřeby meziknihovních služeb) i nakladatelům (pro kontrolu vlastní produkce i pro vedení skladu). Význam ISBN spočívá v usnadnění agend spojených s knihou.

ISMN

Systém mezinárodního standardního číslování hudebnin International Standard Music Numbering existuje od roku 1995, kdy bylo zavedeno v Německu. V České republice je v provozu od roku 1996. Systém vznikl v důsledku úspěchu systému ISBN a je určen pro specifický druh publikací – tištěné hudebniny. V současné době je v systému ISMN registrováno 40 zemí.

Systém používá desetimístného čísla ISMN (místo první číslice je písmeno M – pro music, tj. hudebnina) k jednoznačné identifikaci hudebnin. Číslo ISMN slouží především knižnímu obchodu (jeho prostřednictvím lze objednávat hudebniny a vést skladovou agendu), knihovnám (pro jednoznačnou identifikaci titulu v bibliografických databázích, ale i pro potřeby meziknihovních služeb) i hudebním vydavatelům (pro kontrolu vlastní produkce i pro vedení skladu).

ISSN

Systém mezinárodního standardního číslování seriálových publikací International Standard Serials Numbering vznikl koncem 60. let ve Spojených státech, kde se původně čísla ISSN přidělovala centrálně. Postupně se rozšířil do více než 75 zemí. V České republice je zaveden od začátku 70. let (tehdy ještě Československá socialistická republika).

Systém používá osmimístného čísla k ISSN k jednoznačné identifikaci titulu tzv. pokračujících zdrojů (dříve seriálové publikace). Číslo ISSN se vztahuje k tzv. klíčovému názvu publikace (se změnou názvu se mění ISSN). Číslo ISSN slouží především knižnímu obchodu (usnadňuje objednání i prodej při převedení ISSN do čárového kódu EAN), knihovnám (zejména při subskripci, ale i pro potřeby meziknihovních služeb) i vydavatelům (pro kontrolu vlastní produkce). Přidělování čísel ISSN je v České republice dobrovolné.

• Oblasti podnikání: Marketing, média a PR | Polygrafie

Doporučujeme