Agentura CzechTrade vydává Exportní průvodce

Čeští podnikatelé potřebují pro úspěšný vstup na nové trhy v zahraničí relevantní a praktické informace. Agentura CzechTrade se proto rozhodla exportérům zdarma předávat jednu ze svých nejcennějších deviz, a to know-how a detailní znalost trhů, kterými disponují její zahraniční kanceláře.V sérii publikací Exportní průvodce exportéři naleznou vše, co je o vybraném trhu třeba vědět:

  • informace o podnikatelském prostředí,
  • na co si dát pozor,
  • obchodní příležitosti,
  • praktická doporučení ke vstupu na trh,
  • praktická doporučení k marketingu a prezentaci,
  • přehled o dovozních a platebních podmínkách,
  • nejdůležitější kontakty,
  • mnoho dalších tipů od pracovníků zahraniční kanceláře agentury.

Exportní průvodce agentura CzechTrade vydává v elektronické i tištěné podobě a je distribuován členům Exportního klubu a klientům CzechTrade.


Vydání průvodců pro další země je v přípravě.

Zkratka sem: www.businessinfo.cz/pruvodce-czechtrade nebo BusinessInfo.cz/pruvodce-CzechTrade

Doporučujeme