Akreditující osoba podle zákona o informačních systémech veřejné správy – podmínky udělení pověření

V dokumentu naleznete podmínky udělení pověření k provádění akreditace podle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a další informace o povolovacím řízení.zpět na dokument „Akreditující osoba podle zákona o informačních systémech veřejné správy – povolení krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Žadatel musí být členem mezinárodních sdružení zabývajících se akreditací a určených ministerstvem. Dále musí zabezpečit věcné, personální, a organizační zajištění a potřebné zdroje pro výkon činnosti. Žádost o akreditaci podává Ministerstvu vnitra České republiky.

Náležitosti žádosti

K žádosti o pověření k provádění akreditace žadatel přikládá

 1. zakladatelský dokument, jde-li o právnickou osobu
 2. doklad o věcných, personálních a organizačních předpokladech pro činnost akreditující osoby,
 3. doklad o členství v mezinárodních sdruženích zabývajících se akreditací a určených ministerstvem a způsob a rozsah plnění povinností z členství vyplývajících,
 4. doklad o zajištění zdrojů potřebných pro výkon činností akreditující osoby,
 5. podmínky a postupy posuzování žadatelů o akreditaci (dále jen “akreditační pravidla“), které musí být v souladu s pravidly mezinárodních sdružení zabývajících se akreditací určených ministerstvem.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • pověření

Příslušný úřad

 • Ministerstvo vnitra České republiky

Kontrolní a dozorové orgány

 • Ministerstvo vnitra České republiky

Postup udělení povolení

 • Žadatel zašle žádost o udělení akreditace Ministerstvu vnitra České republiky. V řízení se postupuje dle správního řádu .

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • 30 dnů ode dne, kdy příslušný úřad obdržel žádost, včetně příloh.

Poplatky

 • 10.000,- Kč

Doba platnosti povolení

 • Doba platnosti není stanovena.

Vznik oprávnění uplynutím lhůty

 • Ano, v řízení se použije režim vzniku oprávnění uplynutím lhůty.

Právní úprava

 • Zákon č. 365/2000 o informačních systémech veřejné správy

zpět na dokument „Akreditující osoba podle zákona o informačních systémech veřejné správy – povolení krok za krokem“

Doporučujeme