Andorra: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Madridu (Španělsko)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Vzhledem k tomu, že andorrský trh je malý, není třeba předpokládat výrazné výdaje na propagační aktivity, naopak je však třeba dbát na to, aby klienti odcházeli spokojení: nejlepší reklamou je stále doporučení přátel.

Pro dobré uplatnění doporučujeme prezentace výrobků i jejich označení realizovat ve španělštině či francouzštině – nápisy na obalech v katalánštině budou vítaným gestem a mohou napomoci zájmu běžného spotřebitele. 

Využití vhodně vybraného místního zástupce je výhodou, zejména jedná-li se osobu znající terén a místní zvyklosti.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Díky celní unii s EU uplatňuje Andorra stejné celní podmínky jako unijní země. Pro zboží pocházející z členských zemí EU při dovozu na své území Andorra neuplatňuje clo pro položky celního sazebníku č. 25-97. Naopak položky 1-24 (především zemědělské výrobky) dohodou pokryty nejsou a clo ve formě spotřební daně se u nich tudíž při vstupu na andorrské území uplatňuje. Tento poplatek se pohybuje mezi 0 a 3 %, v případě dovozu některých živých zvířat, tabákových výrobků či vybraných nápojů je procento vyšší.

Celní limity množství na osobu u vybraných produktů pohybují v roce 2020 následovně:

 • 1kg kávy
 • 200 g čaje
 • 1,5 l alkoholických nápojů nad 22°
 • 3 l alkoholických nápojů pod 22° a perlivého vína
 • 5 l vína
 • 300 cigaret nebo 150 doutníků méně než 3g/ks či 75 doutníků více než 3g/ks či 400g tabáku do dýmky.
 • 75 g parfému a 375 ml kolínské

Další průmyslové výrobky: do 900 euro pro osoby starší 15 let/ 450,- euro pro osoby mladší 15 let

 

Více naleznete na:  www.duana.ad/fraquicies

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Informace o možnostech zřízení obchodní společnosti ve zjednodušeném režimu lze v katalánštině nalézt na odkazu Ministerstva turistiky a obchodu.
Další doplňující informace o náležitostech zřízení firmy a podnikání lze nalézt na stránkách andorrské obchodní komory.

Pro zápis nově vznikající firmy do obchodního rejstříku jsou k roku 2020 platné tyto jednorázové poplatky:

 • Společnost s ručením omezeným: 957,77 euro (požadovaný základní kapitál 3.000 euro)
 • Akciová společnost: 1.394,76 euro (požadovaný základní kapitál 60.000 euro)
 • OSVČ: 401,70 euro – měsíční poplatek za zdravotní a sociální pojištění 

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Mezi hlavní veletržní akce roku patří každoročně vládou organizovaný veletrh Feria d´Andorra la Vella, jehož 42. ročník by se měl konat ve dnech 23. – 25. 10. 2020 v hlavním městě. Akce bude mít opět velmi širokou škálu témat: turistika, volný čas, sportovní aktivity, zdravý životní styl, obnovitelné energie, automobilový průmysl. Plánuje se účast cca 150 andorrských i zahraničních podniků, asociací, řemeslných výrobců, neziskových organizací a dalších vystavovatelů. Přehled plánovaných veletrhů lze sledovat v aktualizované podobě.

Hlavní město disponuje moderním kongresovým palácem (odpovídající velikosti země), kterého je možno v případě zájmu českých firem využít pro uspořádání kongresů, konzultací či výstav.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Otázkou ochrany duševního vlastnictví, včetně průmyslových známek a patentů, se zabývá vládní Agentura ochranných známek OMPA (Oficina de Marques del Principat d’Andorra).

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky nejsou v Andoře centrálně uváděny na jednom místě, státní podniky i vláda je vypisují zpravidla na svých webových stránkách (v případě vlády přímo v sekci Veřejné soutěže).

Užitečná je i specializovaná kapitola Telecomu:

https://www.andorratelecom.com/en/about-us/public-offering-request/

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Andorra nepatří mezi země, které by prokazovaly riziko ohledně platební morálky či ochrany investic. V případě obchodního sporu je možno se obrátit na některou z mezinárodních advokátních kanceláří specializovaných na obchodní právo, které sídlí většinou v hlavním městě Andorra la Vella, např.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Při důležitějším obchodním jednání je vítána znalost španělštiny nebo francouzštiny (katalánština není vyžadována). Na vyšší manažerské úrovni je znalost perfektní angličtiny poměrně běžná, nicméně španělština či francouzština jsou vždy preferovány, aby mohli další obchodní komunikaci vést i ostatní zaměstnanci, kteří si v cizím jazyku již nemusí být tak jistí.

U středoevropského partnera se předpokládá dochvilnost, ačkoliv k případnému zpoždění jsou Andořané velmi tolerantní. Stejně tak se očekává, že pozdní příchod andorrského partnera nebude chápán jako nezdvořilost.

Velkou roli hraje rovněž první dojem, vystupování a oblečení, na které si Andořané velmi potrpí. Vhodně působí dobře padnoucí oblek z kvalitní látky sladěný s košilí a kravatou. Důležitou maličkostí jsou kvalitní a perfektně čisté boty.

Pracovní doba: 9:30-13:30, 16:00-20:00. Prodejní doba je u většiny obchodů: 9:30-13:30, 16:00-20:00. Obchodní centra přes poledne nezavírají. 

 

Hlavní andorrské svátky:

 • 1. leden – Nový rok
 • 14. březen – Den ústavy
 • 8. září – Svátek patronky Andorry (Meritxell)
 • 25. prosinec – Vánoce

 

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Čeští občané mohou do Andorry vstupovat a pobývat na jejím území bez víz jako turisté až 90 dnů, potřebují cestovní pas. V dalších ohledech je Andorra z hlediska bezpečnosti standardní evropskou zemí bez větších rizik, naopak je známá přetrvávající velmi nízkou mírou pouliční a drobné kriminality.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pro zaměstnávání občanů z ČR platí stejná pravidla jako pro zaměstnání všech cizinců: je nutno získat po zajištění pracovního místa pracovní povolení, které vydává Ministerstvo vnitra. Jejich počet se řídí každoročně definovanými kvótami.

Následně je třeba se zaregistrovat u andorrské sociální správy, která vydá doklad o pokrytí základního sociálního a zdravotního zabezpečení.

Bližší informace o všech nezbytných krocích lze nalézt v anglické verzi webových stránek Andorrské obchodní komory.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Evropský průkaz zdravotního pojištění v Andoře neplatí. Zásadně proto nedoporučujeme cestovat do Andorry bez sjednaného cestovního zdravotního pojištění. V případě, že budete ošetřeni nad rámec cestovního pojištění, budete platit veškeré náklady na místě.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Madridu (Španělsko) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem