Aplikace infoSoud na portálu Justice.cz

Aplikace na stránkách Ministerstva spravedlnosti poskytuje on-line informace o průběhu soudních řízení. K nahlédnutí je přehled událostí, které nastaly v průběhu řízení, vyhledávání spisů i slovník pojmů.Po aplikaci ePodatelna (elektronická komunikace se soudem) a insolvenčním rejstříku (informace o probíhajících insolvenčních řízeních) spustilo Ministerstvo spravedlnosti další službu elektronického soudnictví eJustice, aplikaci infoSoud. Ze strany ministerstva jde o další krok ve snaze po co nejvyšší otevřenosti justice.

Aplikace infoSoud je přístupná z portálu české justice www.justice.cz. Po zadání příslušného jednacího čísla získá účastník soudního řízení přehlednou informaci o stavu projednávání svého případu. K dispozici jsou pouze takové informace, které účastníkům umožní sledovat postup ve vyřizování věci. Osobní údaje se nezveřejňují.

Postup v hledání je jednoduchý. S pomocí seznamu okresních soudů vyberete okresní soud, který vaše řízení řeší. Dále vyplníte spisovou značku řízení, kterou najdete na všech dokumentech, které jste v souvislosti s řízením obdrželi od soudu. Do polí pro spisovou značku postupně vepíšete číslo senátu 2, druh věci T, běžné číslo 213 a ročník 2007.

Spisová značka má čtyři části:

  • číslo senátu (vždy číselný údaj),
  • druh věci (text "T", "C", "P a Nc", "D", "E"),
  • běžné číslo (číselný údaj),
  • ročník (číselný údaj za lomítkem).

(Jednotlivé části spisové značky mohou, ale nemusí, být odděleny mezerami. Zápis 2T213/2007 znamená totéž co 2 T 213 / 2007.)

Doporučujeme