Bahamy: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně (Kuba)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

   2014 2015 2016 2017 2018
 Obchodní bilance -1 677 -2 298 -2 295 -2 634 -2 118
 Vývoz 1 207 710 527 460 1 399
Dovoz 2 884 3 007 2 822 3 094 3 517

údaje v mil. EURO

Zdroj dat: Delegace EU

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vzájemná obchodní výměna EU–Bahamy

 

2014

2015

 2016

2017 

2018 

EU vývoz

778

1283

823 1049 1046

EU dovoz

564

758

327 326 406

Saldo

213

525

496 724 640

Údaje jsou v mil. EUR

Zdroj dat: Delegace EU

Největším obchodním partnerem Baham jsou tradičně USA (25,4 %), dále pak následuje EU 28 (11,3 %) a Japonsko (8,4 %).

 

 

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Z hlediska komoditní struktury 22 % celkových dovozů tvoří stroje a dopravní zařízení, následuje ropa a pohonné hmoty s 20 %. Dále se dováží dřevo, kovy, ocel, konstrukční materiál, textil a oděvy s 15 %. Následují potraviny a živá zvířata s 13 %. Mezi hlavní položky vývozu patří chemikálie 53 %, ryby, rum a mořská sůl.

Mezi hlavní produkty dovážené z USA patří potraviny, stroje a strojní zařízení, palivo a ropa, umělecká díla a starožitnosti, elektrické stroje a zařízení a automobily.

Do USA se vyváží především polystyren, ryby, mořská sůl a rum.

Z hlediska EU jsou Bahamy hlavním obchodním partnerem pro stroje a dopravní zřízení.

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V oblasti ostrova Grand Bahama se nachází 230 čtverečních mil velká zóna volného obchodu Freeport. Tato ZVO byla založena v r. 1955. ZVO spadá pod Grand Bahama Port Authority (GBPA), jež je hlavním poskytovatelem služeb v rámci GBPA. Tato ZVO je vstupní branou na americký kontinent. Leží 35 minut letecky od Floridy. Daňové úlevy v rámci ZVO upravuje Hawksbill Creek Agreement – společnosti v ZVO neplatí daně ze zisku, kapitálových zisků, z příjmu, dědictví, darů a dovezeného či vyvezeného zboží. Nadto dovozní cla a daně z nemovitostí byly suspendovány do r. 2015.

Další zákon upravující ZVO je The Bahamas Free Trade Zone Act.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Hlavním investorem na Bahamách jsou i díky své geografické blízkosti Spojené státy. Po velkém propadu v roce 2009 zaznamenaly přímé zahraniční investice (FDI) v následujících letech nárůst. Celkově tvořily přímé zahraniční investice v r. 2012 595 mil. USD, což znamená oproti předchozímu roku pokles o více než polovinu. Drtivou většinu poklesu má na svědomí anomálie r. 2011, kdy byly FDI díky probíhající implementační fázi projektu rezortu Baha Mar extrémně vysoké. Zbytek poklesu má dle komentářů na svědomí jistá ztráta důrazu na kompetitivnost ze strany bahamského prostředí.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Bahamy patří mezi daňové ráje a jedním ze dvou pilířů bahamského hospodářství je proto finanční sektor.

Bahamy jsou otevřeny přílivu zahraničních investic a nabízí množství investičních pobídek. Jako hlavní důvody pro investování právě na Bahamách patří blízkost USA a stejné časové pásmo. Bahamy jsou demokratickým státem se stabilním právním řádem, kvalitními veřejnými službami a moderní infrastrukturou. Neexistuje zde daň z kapitálových zisků, dědická daň, neexistuje zdanění právnických ani fyzických osob, dividend či úroků. Bahamy nabízí kvalitní a vzdělané profesionály. V neposlední řadě je přitažlivé příjemné klima a místní životní styl.

Bahamský úřad pro investice (Bahamas Investment Authority, BIA) působí v rámci kanceláře premiéra a jeho úkolem je rozvíjet bahamskou investiční politiku, podporovat investice, vyhodnocovat návrhy projektů, monitorovat projekty a poskytovat podporu při jejich realizaci. Všechny projekty musí být předloženy BIA ke schválení.

Projekty musí obsahovat následující informace: jméno, adresu, popis návrhu (shrnutí projektu), typ podnikání, jména investujících osob či hlavních akcionářů, navrhované místo, požadavky ohledně rozlohy, požadavky na personál, zaměstnanecké plány, dopad na životní prostředí, celní úlevy, jméno místního zástupce/právníka.

Adresa BIA:

Bahamas Investment Authority
(Financial Services Secretariat)
Office of the Prime Minister
P.O.Box CB 10980
Nassau, N.P., The Bahamas
Tel.: (242) 327-5970-4
Fax: (242) 327-5907

Mezi zákony upravující legislativní pobídky pro investory patří například:

The Hotels Encouragement Act (umožňuje hotelovým developerům požívat úlev od cla na stavební materiál a další vybavení, stejně jako úlev od daní z nemovitosti až na 20 let), The Industries Encouragement Act (poskytuje vývozcům úlevu od cla na dovoz materiálu a vybavení a od poplatků za licenci), The Export Manufacturing Industries Encouragement Act, The Bahamas Free Trade Zone Act a The Agricultural Manufactories Act.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Havaně (Kuba) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem