Bahamy: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně (Kuba)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

 • Bahamské společenství – The Commonwealth of The Bahamas             
 • Zkratka: BS
 • Hlava státu: Britská královna Alžběta II.

V Bahamském společenství je britská královna zastupována generálním guvernérem, který jmenuje předsedu vlády z vítězné strany vzešlé z voleb a jedná na základě doporučení vlády. Generálním guvernérem je Sir Cornelius A. Smith.

 

Vláda Bahamského společenství:

 • Předsedou vlády: Hubert Alexander Minnis
 • Místopředseda vlády a ministr financí: Kevin Peter Turnquest
 • Ministr staveb a městského rozvoje: Alfred Frankie Campel
 • Ministr tusimu a letectví: James Dion D´Aguilar
 • Státní ministr pro národní bezpečnost: Harlon Marvin Dames
 • Ministr životního prostředí a bydlení: Sotario Romauld Ferrreira
 • Ministr školství, vědy a technologií:  Leonar Jeffrey Lloyd
 • Ministr práce a sociálního zabezpečení: Alexander Dion Foulkes
 • Ministr fin. sl. průmyslu a obchodu a imigrace: Nathaniel Elsworth Johnson
 • Ministr zdravotnictví: Duane Ernest Lascelles
 • Ministr zemědělství, mořských zdrojů a místní správy: Clifton Michael  Pintard
 • Ministr sociálních služeb a komunitárního rozvoje: Denis Brensil Rolle
 • Ministr mládeže, sportu a kultury:  Tamar Lanisha Rolles
 • Generální prokurátor, ministryně pro právní záležitosti: Wilshire Carl Bethel
 • Ministr zahraničních věcí: Alen  Daren Henfield
 • Ministr dopravy : Ricardo Renwald Wells
 • Ministr Grand Bahama: Malik Kwasik James  Thompson

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel: 337 721 (2020)
 • Průměrný roční přírůstek/úbytek: 0,75 % (2020)
 • Národnostní složení: Černoši (90,6 %), běloši (4,7 %), míšenci (2,1 %), ostatní ( 2,6%)
 • Náboženské složení: Protestanti 69,9  %, řím. katolíci 12 %, ostatní křesťanské církve 13 % , ostatní 5,1%

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2015

2016 

2017 

2018 

2019 

HDP v běžných cenách, mil. USD

11 792

 11 839

 12 162

 12 928

 N/A

Růst HDP (v %)

1

 -1,7

 1,4

 2,3

 1,8

Inflace (v %)

 1,9

 -0,3

 1,5

 2,5

 1,3

HDP na osobu, USD

32224

 31762

 32376

 33516

 32 217

Nezaměstnanost (v %)

12

 12,7

 12,57

 12,33

 11,5

zdroj imf.org, theglobaleconomy.com

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2014

2015

2016

2017

2018

Příjmy

16,9

19,5

22 21,8 22,7

Výdaje

22,5

244

25,5 27,5 26,4

Saldo

-3,1

-2,2

-0,4 -2,6 -0,6

Údaje jsou v % k HDP

Zdroj: Int. monetary fund

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2014

2015

2016

2017

2018

Bilance běžného účtu (údaje v % k HDP)

-17,3

-12

-10,6 -16,3 -15,5

Devizové rezervy (údaje v mil USD)

788

812

904 960 982

Zdroj: Int. monetary fund

 

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Hlavní město Nassau se řadí mezi 10 nejvýznamnějších celosvětových offshore destinací a je nejdůležitější na západní polokouli. Většina bank se zaměřuje na privátní bankovnictví. Předpokladem pro rozvoj tohoto sektoru je existující politická stabilita a absence daní. Offshore banking je vedle turistiky druhým největším zdrojem přílivu finančních prostředků na Bahamy.

Na Bahamách působí přes 250 institucí s bankovními licencemi. Jejich působení upravuje “The Banks and Trust Companies Regulation Act”.

Bahamský onshorový finanční systém je stabilní bez zřetelných hrozeb v dohledné budoucnosti, je dobře kapitalizovaný, likvidní a ziskový.

Offshorový finanční sektor je mimořádně veliký, 75x přesahující bahamský HDP. Ve většině případů offshorových transakcí se jedná o zprostředkování operace mezi zahraničními subjekty. Domácí systém je dostatečně chráněn (IMF Country Report No. 13/101).

Podle aktuálních informací na Bahamách působí přes 400 bank a finančních institucí, např. Barclays Bank, Royal Bank of Canada, Bank of The Bahamas, Citibank, Commonwealth Bank, Fidelity Bank, Finance Corp of Bahamas, First Caribbean Intl Bank, Scotiabank, Ansbacher, Bank of Nova Scotia Trust Co, Bank of the Bahamas Trust, Butterfield Bank, CIBC Trust, Cititrust, Fidelity Merchant Bank, Latin American Investment Bank Bahamas, Pictet Overseas Trust Corp, Royal Bank of Canada, SG Hambros Bank, UBS Trustees, atd.

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Bahamy patří mezi daňové ráje a pro evropské společnosti i jednotlivce existuje mnoho příležitostí tohoto druhu v mezích daných zákony země původu. Mezi nejdůležitější investiční nástroje patří offshore holdingy, které slouží k daňovým i nedaňovým účelům. Nejčastější je ochrana zisku před zdaněním.

Holding se sídlem na Bahamách sice nemůže získávat výhody z dohod zamezujících dvojímu zdanění, neboť Bahamy nejsou signatářem žádné takové dohody, nicméně centralizace akciových podílů přináší administrativní zjednodušení a potenciální úspory.

Na druhou stranu je potřeba brát v úvahu legislativu platící v rámci EU zamezující zneužívání těchto daňových rájů.

S platností od 1. 1. 2015 byla do bahamské ekonomiky zavedena DPH ve výši 7,5 %, která byla od 1.7. 2018 zvýšena na 12%.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Havaně (Kuba) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem