Bahrajn: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

V absolutních hodnotách patří náš obchod s Bahrajnem k nejnižším s arabskými zeměmi, ale v přepočtu na jednoho obyvatele je vyšší než např. u SAK či řady ostatních zemí zemí BVA. Značná část českého zboží putuje na Bahrajn – tak jako do ostatních zemí Perského zálivu – přes SAE, a to zejména v souvislosti s projekty velkých firem s působností v GCC, majících zde své sídlo.

 

Českému vývozu dominují osobní automobily, a dále pak různé elektrotechnické prvky a rozvaděče, jejichž skladba se mění v závislosti na potřebách projektů, kterým české firmy dodávají komponenty. Dovoz z Bahrajnu dosáhl výše 16,1 mil. USD, což představuje pokles o 62,9 %. Příčinou tohoto poklesu je výrazný pokles v dovozu hliníku, který v roce 2018 tvořil že 99,4% bahrajnského vývozu do ČR. Obchodní bilance tak skokově vzrostla ještě více ve prospěch české strany. Více viz tabulka níže.

 

v tis.

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

2014

13 626

106.

112,4

4 890

104.

2397,1

18 516

112.

150,3

8 736

2015

23 074

110.

169,3

13 683

168.

279,8

36 757

120.

198,5

9 391

2016

21 424

95.

92,8

14 100

87.

103,0

35 524

98.

96,6

7 324

2017

25 939

91.

121,1

16 392

87.

116,3

42 331

99.

119,2

9 547

2018

33 570

88.

129,4

17 560

90.

106,6

51 530

95.

120,6

16 010

2019

34 127

 

101,7

6 751

 106.

38,4

40 878

 97.

123,2

27 376

Zdroj: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Zbožová struktura vývozu do Bahrajnu 2019 (Zdroj: ČSÚ)

Kód zbožíNázev zbožíHodnota USD(tis.)Meziroční index (%)
870323Vozidla,motor vratný píst.zážeh,1500-3000cm38 655111.4
853710Rozvaděče ap pro zařízení,rozvody el,do 1000V4 0441329.5
853720Rozvaděče ap pro zaříz,rozvody el,nad 1000V2 458150.6
847150Zpracovatelské jednotky jiné než HS 8471.41 nebo 8471.491 39990.7
847989Stroje,přístroje mechan.ost,s indiv.funkcí,jn1 324883.9
930400Zbraně ost(na pero,plyn,obušky aj)ne sečné ap1 233593.5
690320Výrobky žárovzdorné,nad 50% oxid hlinitý,křem91486.1
392010Desky ap z polymerů ethylenu,nevyzt,nekombin.913
940290Nábytek lékař,chirurg,zubolék,zvěrolék,části6533275.7
901210Mikroskopy(ne optické),difratografy553142.8

 

Zbožová struktura dovozu z Bahrajnu 2019 (Zdroj: ČSÚ)

Kód zbožíNázev zbožíhodnota USD(tis.)Meziroční index (%)
760120Slitiny hliníku6 47137.6
854442Vodiče elektrické,‹1000V,s přípojkami68154.4
760612Desky,pásy ap ze slit.hliníku,nad 0,2mm,čtver52
902519Teploměry,nekombinované,ostatní33127.8
701931Rohože skleněné28264.4
640391Obuv z usně kr.kotník,podešev kauč,plast,useň1916262.6
520515Příze bavl.jedn,nečesaná,nad 85%,do 125dtex14145.8
701939Rouno,matrace,desky ap výr.netkané skleněné820.III
220300Pivo ze sladu6
392010Desky ap z polymerů ethylenu,nevyzt,nekombin.580.1

 

 

 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná obchodní výměna v oblasti služeb mezi Bahrajnem a ČR není přiliš rozvinutá. Za zmínku nicméně stojí služby interierového designu při vybavování místních rezidencí českým sklem či zprostředování léčebných pobytů v lázeňském zařízení „Strom života“ (Tree of Life – částečná bahrajnská investice v ČR do Lázní Bělohrad) a dalších českých lázní pro pacienty z Bahrajnu. Statistiky obchodu se službami s Bahrajnem ČNB nezveřejňuje.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Žádné významné české investice nebyly zatím zaznamenány. Většina obchodních aktivit českých firem vůči Bahrajnu, se pravděpodobně děje prostřednictvím regionálních poboček, zejména ve Spojených arabských emirátech.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • V roce 2007 byla uzavřena mezivládní Dohoda o ochraně a podpoře investic. Dohoda vstoupila  v platnost po její ratifikaci zákonodárnými orgány obou zemí a notifikaci bahrajnskou stranou ke dni 17. listopadu 2009.
  • V květnu 2011 byla v Praze ministry financí obou zemí podepsána Dohoda o zamezení dvojímu zdanění, která vstoupila v platnost ke dni 10. dubna 2012
  • V roce 2015 byla uzavřena Dohoda o letecké přepravě, která však dosud nebyla ratifikována.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR a Bahrajn si rozvojovou pomoc neposkytují.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Rijádu (Saúdská Arábie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem