Bahrajn

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Bahrajnské království představuje pro ČR poměrně malý trh s 1,8 mil obyvatel. Tento trh se vyznačuje kupní silou srovnatelnou s ČR a vysoce konkurenčním prostředím. Bahrajn je všeobecně považován za nejchudší zemi z GCC (Rada pro spolupráci v Zálivu – SAU, SAE, OMN, KWT, QAT, BHR). 

Bahrajn je konstituční monarchií. Nejvyšším představitelem je král Hamad bin Isa Al Khalifa. Následníkem krále, předsedou vlády a nejvyšším velitelem ozbrojených sil je korunní princ Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa. Poradní roli v zemi má dvoukomorový parlament, v němž zasedá 40 volených (dolní komora / Majlis Al-Nuwab) a 40 králem jmenovaných poslanců (horní komora / Majlis Al-Shura).

Bahrajnská ekonomika je pestrou směsicí odvětví, přičemž největší podíl na HDP má ropný a plynárenský sektor. Vláda však usiluje o diverzifikaci ekonomiky investicemi do dalších odvětví, jako je cestovní ruch, výroba a finanční služby.

Odvětví ropy a zemního plynu je největším přispěvatelem k bahrajnskému HDP a v roce 2022 se na něm podílelo 23,8 %. Vláda se však snaží snížit závislost Bahrajnu na ropě a plynu investicemi do jiných odvětví. Zpracovatelský průmysl je druhým největším přispěvatelem k bahrajnskému HDP, v roce 2022 tvořil 14,2 % celkového HDP. Zpracovatelskému sektoru dominuje hliníkárenský průmysl. Bahrajn je největším producentem hliníku na Blízkém východě. Třetím největším přispěvatelem k HDP Bahrajnu je sektor finančních služeb, který se v roce 2022 podílel na celkovém HDP 16,8 %. Bahrajn je předním finančním centrem v regionu a sídlí zde řada mezinárodních bank a finančních institucí. Odvětví cestovního ruchu je čtvrtým největší komponentou bahrajnského HDP s podílem 10,3 na celkovém HDP v roce 2022. Bahrajn je oblíbenou turistickou destinací a odvětví cestovního ruchu rychle roste.

Základní údaje
Hlavní město Manáma
Počet obyvatel 1,8 mil.
Jazyk arabština
Náboženství islám
Státní zřízení monarchie
Hlava státu Jeho Veličenstvo král Hamad bin Isa Al Khalifa
Hlava vlády Jeho královská Výsost princ Salman bin Hamad Al Khalifa
Název měny bahrajnský dinár – BHD
Cestování
Časový posun +2 hodiny (v létě + 1 hodina)
Kontakty ZÚ
Velvyslanec Ing. Juraj Koudelka, CSc.
Ekonomický úsek Ing. Petr Pospíšil
Konzulární úsek Mgr. Petra Qsous
CzechTrade
Czechinvest
Ekonomika 2022
Nominální HDP (mld. USD) 46,34
Hospodářský růst (%) 3,90
Inflace (%) 3,70
Nezaměstnanost (%) 5,55

Mapa globálních oborových příležitostí – Bahrajn (MZV) (238B)Souhrnná teritoriální informace (STI) Bahrajn (366.12 KB)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Oficiální název státu je Království Bahrajn. Státní zřízení je dědičná konstituční monarchie. Nejvyšším představitelem země je jeho královská výsost Hamad bin Isa Al Khalifa. Následníkem krále, předsedou vlády a nejvyšším velitelem ozbrojených sil je nejstarší syn krále – korunní princ Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa. Předsedu vlády jmenuje panovník. Nejvyšším zákonem je ústava z roku 2002, jejiž změna vyžaduje dvoutřetinovou většinu hlasů členů obou komor parlamentu a souhlas krále. Státním náboženství je islám, oficiálním jazykem arabština. Spíše poradní roli v zemi má dvoukomorový parlament, v němž zasedá 40 volených (dolní komora / Majlis Al-Nuwab) a 40 králem jmenovaných poslanců (horní komora / Majlis Al-Shura). V zemi nejsou politické strany. Právní systém je směsí islámského práva (šaría), anglického obecného práva, egyptského občanského, trestního a obchodního zákoníku a zvykového práva.

Složení kabinetu:

 • korunní princ a předseda vlády – Jeho královská Výsost princ Salmán bin Hamad Al Khalifa
 • místopředseda vlády – Jeho Excelence šajch Chálid bin Abdulla Al Khalifa
 • ministr vnitra – J. E. generálporučík Šajch Rašíd bin Abdulla Al Khalifa
 • ministr zahraničních věcí – J.E. Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani
 • ministr financí a národního hospodářství – J. E. šajch Salmán bin Chalífa Al Khalifa
 • ministr práce – J.E. Jameel bin Mohammed Ali Humaidan
 • ministr pro záležitosti Rady šúry a Sněmovny reprezentantů – J.E. Ghanim bin Fadhel Al Buainain
 • ministr obrany – J.E. generálporučík Abdullah bin Hassan Al Nuaimi
 • ministr pro komunální záležitosti a zemědělství – J.E. Wael bin Nasser Al Mubarak
 • ministr ropného průmyslu a životního prostředí – J. E. Dr. Mohammed bin Mubarak bin Daina
 • ministr dopravy a telekomunikací – J.E. Mohammed bin Thamer Al Kaabi
 • ministr stavebních prací – J.E. Ibrahim bin Hassan Al Hawaj
 • ministr pro právní záležitosti – J.E. Youssef bin Abdulhussein Khalaf
 • ministr sociálního rozvoje – J.E. Osama bin Ahmed Khalaf Al Asfoor
 • ministr pro elektřinu a vodní hospodářství – J.E. Jásir bin Ibrahim Humaidan
 • ministr zdravotnictví – J.E. Dr. Jalila bint Al Sayyed Jawad Hassan Jawad
 • ministr spravedlnosti, islámských záležitostí a Waqf – J.E. Nawaf bin Mohammed Al Maawda
 • ministr pro záležitosti kabinetu – J.E. Hamad bin Faisal Al Malki
 • ministryně bydlení a městského plánování – J.E. Amna bint Ahmed Al Romaihi
 • ministryně pro udržitelný rozvoj – J.E. Noor bint Ali Al Khulaif
 • ministryně cestovního ruchu – J.E. Fatima bint Jaffer Al Sairafi
 • ministr pro informační záležitosti – J.E. Dr. Ramzan bin Abdulla Al Nuaimi
 • ministr školství – J.E. Dr. Mohammed Mubarak Juma
 • ministr průmyslu a obchodu – J.E. Abdulla bin Adel Fakhro
 • ministr pro záležitosti mládeže – J.E. Rawan bint Najeeb Tawfiqi

1.2. Zahraniční politika země

Bahrajn hraje v zahraniční politice umírněnou roli. Jeho pozice jsou v zásadě ve shodě se zeměmi regionu. Saúdská Arábie je pro Bahrajn nejbližším partnerem jak ekonomickým, tak i politicko-bezpečnostním. V zájmu vzájemné spolupráce je zřízena od listopadu 2020 tzv. Nejvyšší koordinační rada, které předsedají korunní princové obou zemí. Úzké vztahy má Bahrajn také s USA (USA užívají v Bahrajnu námořní vojenskou základnu). Intenzivní úroveň vzájemných vztahů zaznamenává Bahrajn také s Velkou Británií, od které se v roce 1971 osamostatnil, dále s Indií a Pákistánem. V roce 2020 Bahrajn uzavřel dohodu o normalizaci vztahů s Izraelem (Abraham Accords: Declaration of Peace, Cooperation, and Constructive Diplomatic and Friendly Relations) a v roce 2021 došlo k plnému obnovení diplomatických vztahů na úrovni velvyslanectví.

V hospodářských otázkách se Bahrajn prezentuje jako strategický obchodní (respektive finanční) uzel v širším regionu Blízkého východu a Perského zálivu. Bahrajn je členem Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu (GCC), OSN, Ligy arabských států, Organizace islámské spolupráce a dalších.

1.3. Obyvatelstvo

Počet obyvatel Bahrajnu se ke květnu 2023 odhadoval na 1 870 817. Z tohoto počtu je 712 362 bahrajnských státních příslušníků a 1 158 455 cizinců. Počet obyvatel roste tempem 2,6 % ročně.

Demografické rozdělení obyvatelstva je následující:

 • Věk: medián věku obyvatel je 32,5 roku.
 • Pohlaví: Obyvatelstvo je rovnoměrně rozděleno mezi muže a ženy.
 • Náboženství: Většina obyvatel je muslimského vyznání (70,2 %). Mezi další náboženství patří křesťanství (10,2 %), hinduismus (8,4 %) a judaismus (0,2 %).
 • Etnický původ: Většinu obyvatelstva tvoří Arabové (75 %). Mezi další etnika patří Íránci (10 %), Indové (7 %) a Pákistánci (5 %).

Obyvatelstvo Bahrajnu je soustředěno v hlavním městě Manáma a okolních oblastech. Obyvatelstvo je relativně mladé a vzdělané. Míra gramotnosti je 98 %.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Bahrajnská ekonomika je malá, otevřená ekonomika, která je do značné míry závislá na vývozu ropy a zemního plynu. Země má diverzifikovanou ekonomiku se silným zaměřením na zpracovatelský průmysl, cestovní ruch a finanční služby. Bahrajnská ekonomika čelila v posledních letech řadě problémů, včetně celosvětové finanční krize, poklesu cen ropy a politické nestability. Vláda však podnikla kroky k diverzifikaci ekonomiky a snížení její závislosti na ropě a plynu. Toto úsilí bylo úspěšné bahrajnská ekonomika prokázala odolnost a v posledních letech stabilně rostla.

Zaměření vlády na diverzifikaci hospodářství pomohlo snížit závislost Bahrajnu na ropě a plynu a díky kvalifikované pracovní síle a stabilnímu politickému prostředí se země stala atraktivní destinací pro zahraniční investice.

Tabulka z MOP + navíc platební bilance, zadluženost/HDP.

Ukazatel 20202021202220232024
Růst HDP (%) -4,942,233,902,902,50
HDP/obyv. (USD/PPP) 49 450,0051 690,0055 570,0057 760,0058 430,00
Inflace (%) -2,33-0,613,702,101,80
Nezaměstnanost (%) 1,80N/AN/AN/AN/A
Export zboží (mld. USD) 14,0722,3728,4826,4926,15
Import zboží (mld. USD) 14,3416,5321,1420,2420,50
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -0,134,918,157,036,43
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/AN/AN/A
Populace (mil.) 1,471,501,551,601,8
Konkurenceschopnost N/AN/A30/63N/AN/A
Exportní riziko OECD 5/75/76/76/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Státní rozpočet Bahrajnu na rok 2023 předpokládá příjmy ve výši 8,9 mld. BHD (24,8 miliardy USD) a výdaje ve výši 10,9 mld. BHD (28,9 mld. USD). Rozpočtový schodek ve výši 1,3 mld. BHD (3,7 mld. USD) by měl být financován kombinací půjček a prodejem aktiv. Vláda rovněž plánuje zavést řadu úsporných opatření ke snížení deficitu, jako je snížení dotací a zvýšení daní. Rozpočtový deficit je pro bahrajnskou vládu velkým problémem. Vláda čelí řadě výzev, včetně zpomalení hospodářského růstu, fluktuaci cen ropy a rostoucího počtu obyvatel. Tyto problémy vytvářejí tlak na vládní finance a ztěžují snižování schodku.

Rozpočtová situace není ideální, avšak země se drží programu fiskální rovnováhy s plánem na vyrovnání rozpočtu, aktuálně do roku 2024. Bahrajn nashromáždil velké množství dluhů od ropného cenového šoku v letech 2014–2015. V roce 2018 pak obdržel finanční pomoci ve výši 10 mld. USD od bohatších zemí v GCC. Země proto nastoupila program hospodářských reforem, které jí mají pomoci v průběhu let dosáhnout fiskální rovnováhu. 

Veřejné finance 2022
Saldo státního rozpočtu (% HDP) 1,10
Veřejný dluh (% HDP) 112,50
Bilance běžného účtu (mld. USD) 4,26
Daně 2023
PO N/A
FO N/A
DPH N/A

2.3. Bankovní systém

Bahrajnský bankovní sektor je jedním z nejrozvinutějších na Blízkém východě. Vyznačuje se vysokou úrovní konkurence, silným zaměřením na islámské bankovnictví a dobře propracovaným regulačním rámcem. Bankovní sektor v Bahrajnu tvoří jak konvenční, tak islámské banky. Konvenční banky nabízejí širokou škálu produktů a služeb, včetně spořicích účtů, úvěrů a investičních produktů. Islámské banky nabízejí podobné produkty a služby, jsou však v souladu s právem šaría, což znamená, že neúčtují úroky ani neinvestují do podniků, které jsou považovány za haram (zakázané). Bankovní sektor v Bahrajnu je vysoce konkurenční. V zemi působí více než 40 bank a všechny bojují o podíl na trhu. Tato konkurence pomohla snížit úrokové sazby a zlepšit služby zákazníkům.

Regulátorem bankovního sektoru je bahrajnská centrální banka (Central Bank of Bahrain, CBB), která se výrazně zaměřuje na finanční stabilitu. Bankovní sektor v Bahrajnu je důležitou součástí ekonomiky, je významným zdrojem zaměstnanosti a významně přispívá k příjmům státu.

Největšími bankami v zemi jsou (hodnota aktiv):

 • Ahli United Bank (AUB) ($42 mld.)
 • Arab Banking Corporation (ABC) ($30 mld.)
 • Al Baraka Banking Group ($23 mld.)
 • Bank of Bahrain and Kuwait (BBK) ($10 mld.)
 • Ithmaar Bank ($8 mld.)

2.4. Daňový systém

Daňový systém je přehledný a dlouhodobě stabilní. Výhledově je možné očekávat změny sazeb či rozšíření daňového základu, hovoří se rovněž o možnosti zavedení daně z příjmu.

Příjmy PO podnikajících na Bahrajnu se nedaní s výjimkou společností v ropném průmyslu. Daňové úlevy stát neposkytuje. Kapitálové zisky, příjmy FO, mzda, dědictví, ani nemovitosti se nedaní.

Při zaměstnání bahrajnského občana odvádí zaměstnavatel na sociálním pojištění 15 % a zaměstnanec 8 % ze mzdy. Odvod zaměstnavatele se bude v letech 2024 – 2028 zvyšovat vždy o 1 % tak, aby v roce 2028 dosáhl 20 %.  Příspěvek na sociální pojištění za zaměstnaného cizince jsou 3 % odváděná zaměstnavatelem a 1 % odváděné zaměstnancem. 

Platí se paušální daň z převodu nemovitosti (2 %, respektive 1,7 % pokud úhrada proběhne do 60 dnů od převodu).

Spotřební daň se uplatňuje na tabák a energetické nápoje – 100 % a na nealkoholické nápoje (soft drinks) 50 %. Hotely a prvotřídní restaurace platí 10 % z hrubého obratu, tato daň se obvykle přenáší na hosta při placení jeho účtu. Místní daň 10 % platí všichni, kdo pronajímají nemovitosti (k podnikání i bydlení) registrovaným cizincům.

Základní sazba DPH je 10 %, snížená sazba 0 %. Snížená sazba se týká např. vývozu, zdravotních služeb, léků, stavebnictví, školních pomůcek a finančních služeb. Registrace k DPH je povinná pro obrat od 37,5 tisíce BHD (cca 2 mil. Kč) a dobrovolná pro obrat od 18,75 tisíce BHD (cca 1 mil. Kč). Dovozce poskytující zboží bahrajnskému klientovi, který není registrovaný k DPH, se musí registrovat do 30 dní od první dodávky zboží, přičemž není stanovena žádná minimální hodnota dodaného zboží (každý dovoz tak může vyžadovat registraci k DPH). 

Daňové výkazy se poskytují finanční správě prostřednictvím online portálu. Platby prostřednictvím národního portálu,kartou, bankovním převodem apod.

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s ČR

Obchodní výměna mezi ČR a Bahrajnem navázala na pozitivní výsledky roku 2021 a nadále rostla. Na straně vývozu jsou hlavní exportní položkou osobní vozy, což souvisí s nalezením nového distributora vozů Škoda a otevřením nového showroomu. Dále vývozu dominují produkty směřující do průmyslové výroby. Na straně dovozu jsou naprosto dominantní položky z hliníku a jeho slitin.


20182019202020212022
Import z ČR (mld. CZK) 0,730,800,400,540,70
Export do ČR (mld. CZK) 0,400,200,200,331,07
Saldo s ČR (mld. CZK) -0,35-0,63-0,25-0,210,37

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek importu z ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
781Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob175,9125,00
752Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní164,2124,00
663Výrobky z nerostů j. n.70,6410,00
671Železo surové, houbovité, zrcadlovina, feroslitiny ap.52,057,00
657Příze speciální, textilní materiály speciální ap. výr.18,093,00

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek exportu do ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
684Hliník957,0689,80
651Příze textilní74,386,98
728Stroje, zaříz. ost. pro určitá odvětví průmyslu, díly17,411,63
553Voňavky, přípravky kosmetické a toaletní (bez mýdel)4,450,42
692Konstrukce kovové ke skladování a přepravě3,490,33

Zdroj: ČSÚ

Hlavním exportním artiklem Bahrajnu je ropa a ropné produkty. Další neméně významnou položkou vývozu je hliník a jeho slitiny. Na straně importu jsou dominantní položkou stroje, průmyslové vybavení, eletrické zařízení a dopravní prostředky.

Obchodní vztahy s EU


20182019202020212022
Import z EU (mil. EUR) 1 622,201 824,301 843,301 834,701 852,20
Export do EU (mil. EUR) 1 127,00824,20677,401 178,301 837,70
Saldo s EU (mil. EUR) 463,50971,001 121,60589,50-14,50

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU


20182019202020212022
Import ze zemí mimo EU (mil. EUR) 13 897,1013 708,609 154,7015 131,00N/A
Export do zemí mimo EU (mil. EUR) 15 085,0014 492,4011 463,1013 386,20N/A
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) 1 187,90783,80N/AN/AN/A

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

V roce 2021 dosáhly příchozí přímé zahraniční investice 1,5 mld. EUR a přímé zahraniční investice Bahrajnu se blížily 0,05 mld. EUR. Kumulovaná výše PZI v Bahrajnu dosáhla 29,5 miliardy EUR a bahrajnské PZI ve světě dosáhly kumulované hodnoty 17 mld. EUR. Těžiště zahraničních investic leží ve finančních a pojišťovacích službách (67 %), zpracovatelském průmyslu (14,8 %) a velko a maloobchodě (4,9 %). Hlavními investory v zemi jsou Saúdská Arábie (29,9 % všech akumulovaných investic) a Kuvajt (29 %).

Informace o přímých zahraničních investicích ČR v Bahrajnu nejsou známy. Bahrajnské subjekty však investovaly v ČR, například lázně Tree of Life v Lázních Bělohrad.

3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

EU dlouhodobě usiluje o uzavření komplexní dohody o volném obchodu se sdružením zemí GCC. Jednání však stojí na mrtvém bodě. Při absenci této dohody uzavírají jednotlivé členské státy s Bahrajnem dohody bilaterální (hospodářské, investiční a daňové).

Smlouvy ČR

ČR uzavřela s Bahrajnem dohodu o zamezení dvojímu zdanění (59/2012 Sb. m. s.), ochraně investic (117/2009 Sb. m. s.) a letecké dopravě (43/2017 Sb. m.s.).

Další bahrajnské dohody

Bahrajn je členem WTO a GCC. Má také bezcelní přístup do 17 arabských států, které jsou stranami Velké arabské dohody o volném obchodu. Bahrajn má uzavřeny dohody o volném obchodu s 22 zeměmi, investiční dohody s 34 zeměmi a daňové dohody se 41 zeměmi. Dohody uzavírá bilaterálně či prostřednictvím GCC. Pokud tedy česká firma lokalizuje výrobu do Bahrajnu, může se tam vyrobené zboží volně prodat na trzích GCC, GAFTA, tří zemí EFTA (NOR, ICE a CHE) do Singapuru či USA.

3.4. Rozvojová spolupráce

Bahrajn nespadá do kategorie zemí, která by byla příjemcem rozvojové pomoci. Jinou kategorií představuje pomoc poskytovaná Bahrajnu např. z USA, která je zaměřena především na sektor bezpečnosti. V roce 2018 obdržel Bahrajn od sousedních států (KSA, UAE, KW) balíček ekonomické pomoci ve výši 10 mld. USD, který je navázán na provádění ekonomických a fiskálních reforem směřujících ke stabilizaci veřejných financí.

Na druhou stranu Bahrajn se neobjevuje ani mezi významnými poskytovateli rozvojové pomoci, i když v minulosti můžeme zaznamenat některé ojedinělé případy např. v rámci skupiny arabských států (pomoc Mali, Iráku apod.).

3.5. Perspektivní obory (MOP)

Bahrajnská vláda se zavázala podporovat diverzifikaci hospodářství a investuje do řady iniciativ na podporu rozvoje těchto odvětví. Vláda se rovněž snaží přilákat zahraniční investice a zlepšit podnikatelské prostředí v Bahrajnu. Perspektivní položky vývozu představují dodávky do tří nosných odvětví bahrajnského hospodářství, tj. ropný průmysl, bankovnictví a turistický ruch. Na Bahrajn se nejvíce dovážejí strojní a elektrotechnická zařízení, dopravní prostředky, potraviny, chemikálie, železárenské výrobky a textil. Tato odvětví jsou perspektivní i pro české vývozce. Stabilními položkami českého vývozu jsou rozvaděče, svítidla, osobní automobily, pc komponenty, cukr, kompresory, sklo. Země má řadu dalších odvětví s potenciálem růstu, například zdravotnictví, vzdělávání a obnovitelné zdroje energie.

▶ Finanční služby

Bahrajn je významným finančním centrem na Blízkém východě. Země má dobře rozvinutý finanční sektor s řadou bank, pojišťoven a investičních společností.

▶ Cestovní ruch

Bahrajn je oblíbenou turistickou destinací. V zemi se nachází řada historických památek, pláží a letovisek.

▶ Logistika

Bahrajn je významným logistickým centrem v regionu. Země má dobře rozvinutý přístav a letiště a je členem Rady pro spolupráci v Zálivu (GCC), která má společný trh.

▶ Informační a komunikační technologie

Bahrajn je významným centrem informačních a komunikačních technologií v regionu. Země disponuje vzdělanou pracovní sílou a silnou telekomunikační infrastrukturou.

Pro Bahrajn se MOP nezpracovává.

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Kulturní zvyklosti a pravidla pro obchodní jednání se nikterak neliší od toho co platí pro jiné země GCC či arabské země. Je potřeba respektovat tradiční arabsko/muslimské zvyky. Anglický jazyk je běžným prostředkem komunikace při obchodním jednání. 

Do značné míry lze aplikovat doporučení obsažená v dokumentu Kultura obchodního jednání zpracovaný MZV pro teritorium Saúdské Arábie.

4.2. Oslovení

Doporučujeme požádat o osobní schůzku, a přitom předat partnerovi základní prospekt firmy v arabštině. Dnes je v ČR již celá řada profesionálních překladatelských agentur, které dokáží připravit základní prospekt v kvalitní arabštině s poměrně malými náklady. Podrobnější prospekt je pak již možné předat v angličtině. 

4.3. Obchodní schůzka

Je vhodné, aby partner měl dostatečné informace o české firmě a projednávaném obchodním záměru včas před navrhovaným termínem setkání. Při následné komunikaci je vhodné použít telefon, nejefektivněji pak WhatsApp. Bahrajnci sami preferují zasílání hlasových zpráv přes tuto aplikaci. Pokud již v Bahrajnu máte kontakty, je možné je požádat o představení. Je vhodné partnera obdarovat. Vhodným dárkem je především český křišťál či cokoliv, co může dát partner na odiv, např. hodnotné pero, manžetové knoflíčky (nikoli dárky s náznaky náboženské symboliky či nedostatečně oděnými ženami, vážná hudba je dárkem pouze pro partnera, o kterém víte, že jej ocení).

V Bahrajnu je primární osobní kontakt. Velmi důležitá je tedy osobní přítomnost při uzavírání obchodu. Pravidelná osobní setkání jsou absolutně nezbytná pro získání důvěry partnera a pro zdárné uzavření obchodu. 

Na začátku je dobré oslovovat partnery jejich příjmením  a rychle přejít na křestní jména. Je také vhodné použít profesních titulů (Dr. Prof., Mr. Chairman apod.). Při výměně vizitek je vhodné přijmout vizitku pravou rukou a pozorně ji prostudovat. Je nutné se vyhnout levé ruce, která je považována za nečistou. I přesto, že jednání budou probíhat v angličtině, je zdvořilé pozdravit arabsky, tedy Salam Alejkum („mír s Tebou“), potažmo na takovýto pozdrav od partnera odpovědět Alejkum Salam. Méně formální rozloučení zní Masalama.

V případě pracovního oběda či večeře v restauraci či domácnosti je typické uvítací občerstvení tmavá trpká káva dolévaná do malého šálku, sladký čaj a někdy také datle či halwa. Nejslušnější je si kávu nechat nalít, ale ne více než třikrát. Šálek se drží pravou rukou. Stejně tak se jídlo konzumuje pouze pravou rukou, pokud je podáváno jídlo tradičním arabským způsobem bez příborů (stoluje se obvykle na zemi).

Jednání Je vhodné směřovat do dopoledních či večerních hodin. Není vhodné jednání protahovat nad obvyklou pracovní dobu, tj. 14:30 hod. Na druhou stranu je bahrajnský partner ochoten jednat při večeři v pozdních hodinách. Bahrajnci většinou nepřerušují jednání kvůli modlitbám, avšak pokud partner o přerušení požádá, je vhodné to respektovat.

Je lépe nesměřovat obchodní jednání do měsíce ramadán, a to včetně následných svátků Eid al Fitr a Eid al Adha. V letním období se obchodní život utlumuje na minimum. Naopak cestu partnera na dovolenou do Evropy lze využít i ke krátkému pracovnímu setkání. Je třeba brát na zřetel, že v arabských zemích je vzájemný rozestup komunikujících osob kratší než v Evropě. Dlouhé držení ruky hostitelem při vítání je výraz pohostinnosti. Může dojít i k tomu, že Vás Bahrajnský partner provází společností a drží Vás za ruku. Vysloveným projevem přátelství je objetí s krátkým dotekem oběma tvářemi. V případě, že se ženy účastní jednání, je vhodné při představování počkat, zda žena ruku nabídne. V opačném případě ženu je možné pozdravit s položením pravé ruky na srdce. 

Bahrajnští obchodníci mají dobře vyvinutý smysl pro kvalitu nabídky a přiměřenost ceny. Když se partner pro nabídku nebo projekt nadchne, lze očekávat tlak na rychlé dodání a započetí prací. Řada Bahrajnců ráda vyřizuje věci, jakmile jsou zmíněny. Není výjimkou, že partner během jednání volá svým kontaktům pro doplňující informace, či aby vydal pokyny. Po skončení jednání se však tato spontánnost vytrácí a je vhodné se s následnými kroky pravidelně připomínat.

Při jednání s partnerem je zvykem nejprve zahájit rozhovor obecnými tématy, např. o počasí, o sportu, o významných událostech v zemi či světě. Vhodným tématem není náboženství. Fáze „Small Talk“ bývá obecně delší, než tomu bývá v Evropě. Je dobré přistupovat k jednání pozitivně, zdržet se přímé kritiky a nenechat se unést emocemi, dochází okamžitě ke „ztrátě tváře“ a vzniklé škody se jen velice obtížně napravují. Rozšířenost angličtiny je značná. Bude-li nutné použít tlumočníka, partneři to obvykle indikují. Jednání se často vracejí již k uzavřeným tématům za účelem vyjednání lepších podmínek.  Obchodní jednání je v první řadě společenským aktem, až v druhé řadě obchodní záležitostí. Není tedy dobré na rychlost jednání tlačit, český protějšek by se měl adaptovat na místní tempo jednání.

Bahrajn je muslimskou zemí, alkohol je však k dostání i v některých hotelích a restauracích. Téma alkoholu není vhodné vznášet, je lepší počkat, zda si partner alkoholický nápoj objedná. Při obchodních jednáních raději nedoporučujeme alkohol nabízet. Je dobré se vyvarovat jakékoli kritiky poměrů a způsobu života v Bahrajnu. 

Etiketa oblékání na pracovní jednání se v zásadě neliší od evropské, tedy oblek s kravatou, při významných jednáních či večerních příležitostech tmavý oblek; u žen standardní oblečení spíše konzervativního střihu, bez hluboké dekoltáže a neodhalující ramena.

Počet členů týmu záleží především na velikosti české firmy. V ideálním případě by měl být složen z obchodního ředitele a alespoň jednoho technického pracovníka, který je schopen podat podrobné informace o technických detailech produktu. Věk a genderové složení týmu nehraje zásadní roli, přesto je stále u konzervativnějších partnerů (resp. pokud si nejsme jisti jejich názory) výhodou, pokud s nimi jednají muži.

V Bahrajnu je možné být pozván do domu nebo na farmu partnera za městem. Jedná se o součást širokého pojetí pohostinnosti, které je arabské kultuře vlastní. Stejně tak je poměrně běžné pozvání do restaurací či soukromých klubů již v raných fázích obchodního vztahu. Je vhodné partnera obdarovat. Obchodníka nesmí překvapit, pokud při takové příležitosti pozná celou širokou rodinu a širší management firmy. Na farmě se pak může stát, že se na „exotickou“ návštěvu přijedou podívat i sousedé. Je vhodné při návštěvě bahrajnského partnera v ČR tuto pohostinnost oplatit, bude to oceněno.

4.4. Komunikace

Je dobré mít na jednání tlumočníka, obzvláště pokud se jedná o první schůzku a nejste si jisti úrovní angličtiny vašeho obchodního partnera. Znalost angličtiny je však mezi Bahrajnci velmi rozšířená. Většina z nich vystudovala školy ve Spojeném království či v USA.

Komunikační tabu představují vesměs jiná náboženství, ateismus, intimní sféra, alkohol, politické názory či kritika politických poměrů v zemi, kritika krále či členů královské rodiny apod. Člověk by se neměl na jednání rozčilovat či zvedat hlas, neboť tím v arabském světě ztrácí tvář v očích arabských partnerů.

Stejně jako v ostatních zemích GCC je poměrně časté využívání komunikačních aplikací na mobilních telefonech. Velmi rozšířené je zasílání hlasových zpráv (častěji než psaných) po WhatsAppu apod. 

4.5. Doporučení

Základní zásady při jednání s bahrajnskými partnery, jejichž respektování napomůže prosazení obchodního záměru:

 • Navázat s partnerem osobní vztah (zjistit jeho záliby, pozvat jej do ČR, zde se mu řádně věnovat).
 • Vždy se usmívat, být zdvořilí a příjemní.
 • Nestěžovat si kvůli maličkostem.
 • Kritiku udělat nepřímo a vyhnout se konfrontaci.
 • Nikdy nedávat najevo rozčílení – hrozí ztráta respektu partnera.
 • Nesnažit se očividně o získání výhody před partnerem – je třeba být kooperativní a spolupracovat. Jedna vyhraná bitva může někdy prohrát válku.
 • Nespěchat. Pozvolné jednání od obecných věcí ke konkrétním pomůže partnerovi lépe se vyznat v návrzích. Jednáním a vzájemnému poznávání obchodních partnerů je třeba věnovat čas.
 • Počítat s průtahy či náhlými změnami programu – zakalkulovat je do programu.
 • Dobře připravit projekt a být v argumentaci konkrétní. Bahrajnci mívají dobrý přehled o konkurenčních projektech (výrobcích) a v oceňování výhod jsou velmi pragmatičtí.
 • Vždy kalkulovat se slevami, provizemi a průtahy při placení. Cenotvorba je ovlivněna místními kulturními pravidly, kdy je zvykem ustupovat s výší celkové ceny postupně a vždy si nechávat ještě prostor pro případné dodatečné ústupky. Smlouvání zábavnou formou je v arabském světě kulturní společenskou povinností a sportem, pokud v tomto světě s obchodníkem nesmlouváte – partnera urazíte.
 • Svědomitá následná komunikace je nezbytností.
 • V pozdější fázi je dobré zvážit otevření místního zastoupení, nejlépe formou Joint Venture. Větší šanci na účast v projektech mají firmy schopné v místě poskytnout i poprodejní servis. Místní přítomnost je v očích Bahrajnců také známkou solidnosti a dosažitelnosti.

4.6. Státní svátky

Přehled svátků v roce 2023

 • 1. ledna – Nový rok
 • 20.-23. dubna – Eid Al Fitr
 • 1. května – Svátek práce
 • 28. června -2. července – Eid Al Adha
 • 19. července – Al Hijra Nový rok
 • 28. července – Ashura
 • 27. září – Prorokovy narozeniny
 • 16. – 17. prosince – Státní svátek

Přehled svátků v roce 2024

 • 1. ledna – Nový rok
 • 10.-12. dubna – Eid Al Fitr
 • 1. května – Svátek práce
 • 16. června -18. června – Eid Al Adha
 • 7. července – Al Hijra Nový rok
 • 16.-17. července – Ashura
 • 15. září – Prorokovy narozeniny
 • 16. – 17. prosince – Státní svátek

Některé svátky nejsou vázané na konkrétní den. Zejména muslimské svátky mohou být odvislé od viditelnosti měsíce a budou se v jiných letech lišit.

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Investiční centrum je jednotným místem pro založení firmy v Bahrajnu. Další informace o formulářích, možnostech registrace a licenčních požadavcích pro nové společnosti najdete na stránce Ministerstva průmyslu, obchodu a cestovního ruchu. Pečlivě vybraný místní partner Vám může pomoci v oblasti reklamy, propagace a cen. Osobní vztahy mohou zvýšit obchodní vyhlídky vaší společnosti. Důležité je také udržování obchodních vztahů s pravidelnou komunikací a osobním kontaktem.

Bahrajn je považován za jednu z nejotevřenějších ekonomik v regionu. Díky několika dohodám o volném obchodu, vynikající infrastruktuře a silným finančním institucím je Bahrajn také dobrým místem pro návaznou expanzi na další regionální a mezinárodní trhy. Bahrajn umožňuje stoprocentní zahraniční vlastnictví firmy či pobočky, nemá žádná omezení co do repatriace kapitálu, zisků nebo dividend. The Heritage Foundation zařadila Bahrain jak 40. nejsvobodnější ekonomikou (index ekonomické svobody 2021). Bahrajn je na 43. místě ze 190 zemí v indexu Světové banky „Doing Business 2020“.

Ačkoli se od zahraničních společností nevyžaduje, aby měli místní partnery, místní podnikatelé se silnými vládními kontakty mohou někdy ovlivnit vládní rozhodování. Interpretace a aplikace zákona se někdy liší podle ministerstva a může záviset na postavení a vazbách místního partnera investora. „Bahrainizace“ pracovní síly – systém kvót, který vyžaduje minimální procento bahrajnských státních příslušníků – může někdy vést ke zpožděním a nejasnostem ohledně vydávání a obnovování pracovních povolení. Mnoho z největších infrastrukturních projektů v Bahrajnu je financováno bohatšími bahrajnskými sousedy z GCC prostřednictvím takzvaného stabilizačního fondu GCC. Ačkoli jsou tyto projekty zadávány prostřednictvím výběrového řízení v Bahrajnu, konečná rozhodnutí jsou přijímána zemí, která projekt financuje.

Bahrajn uplatňuje společný celní tarif (CET) ve výši 5% na téměř veškeré dovážené zboží (s výjimkou zboží vyrobeného v regionu GCC a v zemích s FTA), papír a hliník je při dovozu do Bahrajnu zatížen 20% clem, alkohol 125% a tabákové výrobky 100% clem. Pro řadu dovážených položek je vyžadován souhlas (No Objection Certificate) příslušného úřadu. To se týká např. zvířat, hnojiv, insekticidů a fungicidů, masných výrobků, ryb a mořských plodů, ovoce a zeleniny, rostlin, radioaktivních látek, potravin, léčiv, ethylalkoholu, isopropanol, čtyřkolových mini aut, pout ze železa a oceli, zbraní, střeliva, výbušnin a vojenské výzbroje, časopisů, tištěných publikací, filmů, optických a magnetických audiovizuálních médií, zboží porušujících práva duševního vlastnictví, telekomunikačních, rozhlasových a televizních přijímacích a vysílacích zařízení.

Dovozci nebo jejich místní zástupci musí před dovozem zboží do Bahrajnu vyplnit celní prohlášení pomocí systému celního odbavovení eCAS (https://www.bahraincustoms.gov.bh/en/commercial-import). Dovozci by měli zvážit použití registrovaného clearingového agenta s licencí, aby bylo zajištěno, že jsou dovozní postupy dokončeny rychle. Po vyplnění prohlášení v eCAS se uhradí clo, na celním místě se úředníkovi předkládají následující dovozní dokumenty:

 • Formulář prohlášení
 • Dokumentace od dopravce pro dovozce (s platnou obchodní registrací)
 • Tři kopie faktur od vývozce adresovaných dovozci
 • Dvě kopie balicího listu (s údaji o hmotnosti, balení a klasifikaci zboží pro každou jednotlivou položku v zásilce)
 • Originál osvědčení o původu z obchodní komory země původu
 • Kopie pojistné smlouvy
 • Konosament (B/L, náložný list, Bill of Lading)
 • Dovozní povolení příslušného orgánu pro dovoz kontrolovaného zboží
 • Bankovní záruka (pokud existuje)
 • Statistické prohlášení, pokud je konečné místo určení zboží v zemích GCC.

Poté se uhradí příslušné poplatky za manipulaci s nákladem a domlouvá se přesun nákladu na přepážce provozovatele přístavu. Provozovatel přístavu přesune kontejner na příslušné kontrolní místo, celní orgány provedou kontrolu zboží (podle svého uvážení). Zboží bude odbaveno a bude mu umožněno opustit celní místo. Pokud jde o potraviny, celní předpisy Bahrajnu vyžadují, aby dovozci předložili osvědčení výrobce o tom, že zboží neobsahuje cyklamáty. Všechny produkty arabského původu, které jsou dováženy na základě úmluvy o usnadnění a obchodní výměně mezi arabskými zeměmi, jsou recipročně osvobozeny od cel při předávání uznávaného osvědčení o původu.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Investiční centrum je jednotným místem pro založení firmy v Bahrajnu. Další informace o formulářích, možnostech registrace a licenčních požadavcích pro nové společnosti najdete na stránce Ministerstva průmyslu, obchodu a cestovního ruchu.

Pečlivě vybraný místní partner Vám může pomoci v oblasti reklamy, propagace a cen. Osobní vztahy mohou zvýšit obchodní vyhlídky Vaší společnosti. Ačkoli se od zahraničních společností nevyžaduje, aby měli místní partnery, místní podnikatelé se silnými vládními kontakty mohou někdy ovlivnit vládní rozhodování. Interpretace a aplikace zákona se někdy liší podle ministerstva a může záviset na postavení a vazbách místního partnera investora. Zákon upravující vztah mezi bahrajnským obchodním zástupcem a zahraničním zmocněncem je zákon o obchodních agenturách vyhlášený legislativním výnosem č. 10 z roku 1992 a jeho prováděcími předpisy, tj. ministerským nařízením č. 2 z roku 1993. Tento předpis byl změněn legislativním výnosem č. 8 z roku 1998 a legislativním nařízením č. 49 z roku 2002 (tj. „zákon o agenturách“).

V úvahu připadá také možnost založit společný podnik, např. „sro“. Dohoda o společném podnikání musí specifikovat práva a povinnosti stran a určovat rozdělení zisků a ztrát. Vztahy stran se řídí zakládajícími dokumenty, ty však nesmí být v rozporu se zákony Bahrajnu. Jakéhokoli místního partnera je nutné předem prověřit, mimo jiné také např. zkontrolovat IČ společnosti prostřednictvím místní obdoby obchodního rejstříku.

Nejběžnější formy společností v Bahrajnu jsou:

 • Společnost s ručením omezeným (LLC) – jedná se o nejběžnější typ společnosti v Bahrajnu.;
 • Veřejná akciová společnost (JSC) 
 • Společnost se svobodnou zónou – Tento typ společnosti je založen ve svobodné zóně, což je vymezená oblast v Bahrajnu, která má vlastní soubor zákonů a předpisů. Společnosti ve svobodné zóně nepodléhají bahrajnskému právu obchodních společností a využívají řadu výhod, jako jsou daňové úlevy, bezcelní dovoz a zjednodušené celní postupy.
 • Pobočka zahraniční společnosti – Tento typ společnosti je pobočkou zahraniční společnosti, která je registrována v Bahrajnu. Pobočky zahraničních společností podléhají bahrajnskému právu obchodních společností, ale nemusí mít místního akcionáře.

5.3. Marketing a komunikace

Bahrajn je celosvětově na čtvrtém místě v přístupu obyvatel k internetu s mírou penetrace 99,7% a snadným přístupem k sociálním médiím a online platformám. Je také možné a obvyklé využívat služby známých influencerů. Tradiční reklamní metody však zůstávají v Bahrajnu využívány, například tištěné reklamy v místních novinách a časopisech, veletrhy a výstavy, vývěsní bannery a billboardy.

Reklama je možná také v bahrajnské televizi a rádiu. Mnoho podniků distribuuje letáky v obytných čtvrtích. Je také možné inzerovat prostřednictvím textových zpráv v mobilních sítích. Mezi hlavní poskytovatele mobilních telefonních služeb patří Batelco, STC a Zain.

Bahrajn pravidelně pořádá veletrhy, které dovozcům a distributorům poskytují dobré příležitosti pro uvádění na trh. V reklamě na Bahrajnu nejsou přípustné: obnaženost a pornografie, politický a náboženský obsah, případně cokoli, co by se mohlo příčit názorům či zájmům královské rodiny.  

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Bahrajn je členem WTO od roku 1995. Bahrajnská vláda podepsala Bernskou úmluvu (ochrana literárních a uměleckých děl), Pařížskou úmluvu o ochraně průmyslového vlastnictví, ratifikovala revidované právní předpisy v rámci WTO / TRIPS. Země je členem WIPO (World Intellectual Property Organization), připojila se ke k její „Copyright Treaty“ i k „Performances and Phonograms Treaty“.

Práva duševního vlastnictví v Bahrajnu jsou chráněna následujícími vnitrostátními zákony:

 • Zákon o ochranných známkách č. 11 z roku 2006
 • Zákon o patentech a užitných vzorech č. 1 z roku 2004, ve znění zákona 14 z roku 2006
 • Zákon o průmyslových vzorech č. 6 z roku 2006
 • Zákon o designu integrovaných obvodů č. 5 z roku 2006
 • Zákon o autorských právech a dalších právech č. 22 z roku 2006
 • Zákon o obchodním tajemství č. 7 z roku 2003, ve znění zákona č. 35 z roku 2005

V zájmu ochrany duševního vlastnictví příslušné bahrajnské instituce provádí inspekce, zavírají provozovny a zlepšují všeobecné povědomí.

Každý podnik by měl mít celkovou strategii na ochranu práv duševního vlastnictví. Vaše práva musí být registrována a vymáhána v Bahrajnu podle místních zákonů. Neexistuje nic jako „mezinárodní autorská práva“, která ochrání jeho majitele po celém světě. Společnosti by proto před zavedením produktů měly zvážit, jak získat patentovou a ochrannou známku. Duševní vlastnictví je primárně soukromým právem a ČR nemůže vymáhat práva za soukromé osoby v Bahrajnu. Držitelé práv sami zodpovídají za registraci a ochranu svých práv. Společnosti mohou využít místní právníky či konzultanty pro oblast duševního vlastnictví. V Bahrajnu neexistují žádné specializované soudy pro duševní vlastnictví. Držitelé práv k duševnímu vlastnictví mohou u soudu podat návrh na zastavení nebo zabránění porušování svých práv. Trestem je pokuta nebo vězení, zadržení a zničení padělaného zboží.

Registraci všech shora uvedených instrumentů ochrany duševního vlastnictví je možné provádět přímo přes webové služby Ministerstva průmyslu, obchodu a cestovního ruchu Bahrajnu.

5.5. Trh veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek v Bahrajnu se řídí zákonem o veřejných zakázkách a nákupech (vyhláška č. 36 z roku 2002) a jeho prováděcími předpisy (vyhláška č. 37 z roku 2002). Zákon zřizuje Radu pro výběrová řízení (Bahrain Tender Board – BTB), nezávislý regulační orgán, který dohlíží na proces zadávání veřejných zakázek a zajišťuje, aby probíhal spravedlivě, transparentně a konkurenčně. BTB je odpovědná za zveřejňování všech veřejných zakázek, hodnocení nabídek a zadávání zakázek. Zákon vyžaduje, aby všechny vládní agentury používaly otevřená výběrová řízení pro zadávání zakázek na zboží, práce a služby. Z tohoto pravidla však existují určité výjimky, například v případě naléhavé potřeby zboží nebo služby nebo v případě, že hodnota zakázky je nižší než 10 000 BHD (26 667 USD). Rada pro výběrová řízení zveřejňuje všechna státní výběrová řízení na svých internetových stránkách. Společnosti, které mají zájem o účast ve výběrovém řízení, musí podat nabídku před uplynutím lhůty.

Místní zástupce může poskytnout cenné rady ohledně ceny, načasování a klíčových kontaktů. Zvláštní kategorií jsou zakázky v zájmu národní bezpečnosti Bahrajnu, kde se bez místního zástupce zřejmě neobejde. Bahrajn není signatářem Úmluvy OECD o boji proti úplatkům.

U veřejných výběrových řízení je na webových stránkách BTB zveřejněn automatický nabídkový inzerát, u uzavřených VŘ se vybraným dodavatelům zasílají automatické e-mailové pozvánky. Registrovaní dodavatelé si mohou zakoupit a stáhnout zadávací dokumentace elektronicky. Uchazeči pak podávají své nabídky ve stanovené době. Otevírání nabídek se provádí za přítomnosti členů BTB či dané komise. Jakmile je nabídka otevřena, ceny se zobrazí online na webových stránkách BTB. Nabídky jsou přijaty, pokud odpovídají požadavkům zadávací dokumentace a obsahují všechny požadované dokumenty a přílohy. 

Všechny platné nabídky jsou poté předloženy nakupujícímu orgánu či jiné komisi, která vydá doporučení. Konečné rozhodnutí přijmou členové BTB či původní k tomu určená komise. Výsledek je publikován v úředním věstníku.

Projekty financované z plánu rozvoje GCC mohou podléhat pravidlům země GCC, která projekt financuje. Kromě několika klíčových ropných a plynárenských projektů nabízí bahrajnská vláda řadu obchodních příležitostí, zejména v oblasti nemovitostí a bydlení, energetiky a obnovitelných zdrojů energie, dopravy a veřejných prací a výroby.

Bahrajnské offshore banky mají bohaté zkušenosti s poskytováním syndikovaných půjček pro větší projekty, včetně velkých investic do infrastruktury. Bahrajnská rozvojová banka (BDB) podporuje průmyslový rozvoj v Bahrajnu. BDB také půjčuje finanční prostředky na místní projekty, které považuje za prioritní. Prostředky BDB jsou alokovány za tržních podmínek a jsou k dispozici zahraničním investorům.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Nejběžnějšími způsoby platby při dovozu zboží na Bahrajn z USA (tj. dle nedávného šetření) jsou údajně otevřený účet (55 %) a akreditiv (32%). Je však potřeba postupovat velmi obezřetně, partnera dobře prověřit, využít právních služeb a proti pochybení se zajistit. Nejlepší je proto vždy platba předem či akreditiv.

Vzhledem k odlišnému právnímu systému v zemi a nákladnosti soudních a arbitrážních procesů se doporučuje urovnat případné spory dohodou stran. Pokud to není možné (není vůle), je nezbytné spor řešit pomocí soudu nebo arbitráže. Pokud se strany rozhodnou řešit spor prostřednictvím bahrajnského soudu, řeší se případ podle místního obchodního a civilního práva, které vychází z práva britského a zahrnuje prvky egyptského práva. Místní firmy jsou na zahrnutí arbitrážní doložky s příslušností k mezinárodní arbitráži do smluv zvyklé. Kromě mezinárodní arbitráže lze spory řešit i prostřednictvím místních arbitráží, které v případě, že se jedná o mezinárodní spor, aplikují mezinárodní arbitrážní právo UNCITRAL. např. Bahrain Chamber for Dispute Resolution (BCDR), či GCC Commercial Arbitration Center.

Bahrajn je členem Mezinárodního centra pro urovnávání investičních sporů, které řeší spory mezi investorem a státem či mezi státy. ČR má s Bahrajnem podepsánu Dohodu o podpoře a ochraně investic, jejíž arbitrážní doložka řeší možnosti případných sporů mezi oběma státy, či soukromými subjekty jednoho státu a státem druhé strany. Neřeší však spory mezi investory navzájem. Spor je možné řešit pomocí českého soudu, či české nebo zahraniční arbitráže.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Víza vystavuje velvyslanectví Bahrajnu nebo pasová kontrola na bahrajnských hraničních přechodech. Existuje více druhů vstupních víz. Podrobnosti o bahrajnských vízech jsou uváděny na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR. Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Většinu víz mohou občané ČR vyřídit online na portálu evisa. Pro obchodní vízum byl stanoven poplatek 25 BHD, který je možné uhradit kartou.

Bahrajn nemá zřízen zastupitelský úřad v České republice. V otázce víz a případných dalších informací je nutné se obracet na nejbližší zastupitelský úřad Bahrajnu, a to v Německu na adrese Klingelhöfer Strasse 7, D-10785 Berlin, Bundesrepublik Deutschland, tel.: 0049 30 86877777, fax: 0049 30 86877788.

Na Bahrajnu je možné pronajmout si automobil hned na letišti, funguje zde síť MHD, hotelové ubytování je běžně dostupné, platit je možné platebními kartami. Od pozdního podzimu do jara je podnebí na Bahrajnu mírné s občasnými přeháňkami a vichřicemi. V létě panují dusná vedra bez srážek, ale s velmi vysokou vlhkostí vzduchu. Riziko infekčních onemocnění a kriminalita jsou nízké.

Pro cestování po Bahrajnu je možné zvolit buď autobusovou dopravu, taxi, nebo některou ze sdílených služeb typu Uber / Careem.

Na Bahrajnu jsou běžné elektrické zásuvky britského typu. Řada hotelů disponuje univerzálními zásuvkami.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

O zaměstnávání občanů z ČR je na Bahrajnu tradičně zájem zejména ve zdravotnictví. Nutnou podmínkou pro práci v Bahrajnském království je obstojná znalost angličtiny.

Základní podmínkou zaměstnání na Bahrajnu je patronát zaměstnavatele, tzv. sponzora. Pracovní smlouvy jsou obvykle jedno až dvouleté a při spokojenosti zaměstnavatele je obvykle nabízeno další jednoleté prodloužení. Zaměstnavatel je povinen zaměstnance zdravotně pojistit. Doba dovolené se obvykle pohybuje mezi 40 až 49 dny, do nichž se započítávají i víkendy (pá,so) či svátky (eidy). Je obvyklé, že sponzor poskytuje zaměstnanci ubytování (vč. nákladů na spotřeby energií) a dopravu na pracoviště. Pokud není sponzor schopen zajistit vlastní ubytování, dává zaměstnanci k dispozici jednorázovou sumu na ubytování. V případě středních a vyšších manažerských funkcí dává sponzor obvykle rovněž jednorázový příspěvek na pořízení automobilu.

Sponzor zpravidla nekontroluje, zda jakýkoliv jím poskytnutý příspěvek zaměstnanec využil plně či jen zčásti. Sponzor rovněž poskytuje zaměstnanci minimálně jednu zpáteční letenku ročně pro cestu domů (v některých případech i finanční částku, jejíž přímé využití nekontroluje). Sponzor zajistí zaměstnanci dlouhodobé pracovní vízum a místní průkaz totožnosti. Podrobněji k zaměstnávání cizinců na portálu bahrajnské státní správy.

Místní zdravotní péče je na vysoké úrovni. V nemocnicích je zaměstnáván zahraniční personál, nemocnice jsou vybaveny moderní technikou. Péče o cizince je v zásadě péčí placenou a je nutno si náklady refundovat u své zdravotní pojišťovny. Obecně neexistují žádné dohody o spolupráci zdravotních pojišťoven. Pro krátkodobý pobyt na Bahrajnu je vhodné uzavřít cestovní zdravotní pojištění.

5.9. Veletrhy a akce

Veletrhy na Bahrajnu jsou spíše regionálního významu, na významnější akce se jezdí do SAU a UAE. Většina bahrajnských veletrhů probíhá v „Bahrain International Exhibition and Convention Center (BIECC)“ v hlavním městě Manámě.

K významnějším akcím patří (v BIECC, pokud není uvedeno jinak):

 • MEOS – Middle East Oil Show Conference, každé dva roky čtrnáct dní v březnu
 • AUTUMN FAIR BAHRAIN Bahrain, každoroční veletrh spotřebního zboží devět dní v květnu
 • MIDDLE EAST PROCESS ENGINEERING CONFERENCE (MEPEC) veletrh s konferencí každé dva roky v říjnu
 • GEO veletrh geologických technologií s konferencí každé dva roky obvykle 4 dny v dubnu
 • JEWELLERY ARABIA každoroční veletrh pět dní v listopadu
 • TRANS MIDDLE EAST každoroční přehlídka přístavů a logistických služeb tři dny v lednu (ve vybraném hotelu)
 • MERTC každoroční přehlídka petrochemického průmyslu v únoru (ve vybraném hotelu)
 • BAHRAIN INTERNATIONAL GARDEN SHOW každoroční březnový veletrh

Kalendář akcí v BIECC

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Pro Bahrajn je příslušné Velvyslanectví České republiky v Saúdské Arábii:

Embassy of the Czech Republic

Saad Bin Gharir Street
Al Nuzha District
Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia

Plánek a podrobnosti o úředních hodinách: viz www.mzv.cz/riyadh

Poštovní adresa:
Embassy of the Czech Republic
P.O. Box 94305
Riyadh 11693
Kingdom of Saudi Arabia

telefon: 00966 11 4503617-19
fax: 00966 11 4509879
e-mail: riyadh@embassy.mzv.cz, konzulární a vízový úsek: consulate_riyadh@mzv.cz, ekonomický a obchodní úsek: commerce_riyadh@mzv.cz

Provozní doba velvyslanectví: neděle – čtvrtek 08:00 – 16:00

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Mezinárodní předvolba Bahrajnu z ČR – 00973

 • policie, hasiči, pohotovost – 999
 • pobřežní stráž – 992
 • dopravní policie – 1787 2287
 • informace o místních telefonních číslech – 181
 • informace o mezinárodních telefonních číslech – 191

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Statistické přehledy

Významné adresy

Nejdůležitější internetové zdroje informací

Různé

• Teritorium: Bahrajn

Doporučujeme