Bangladéš: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

                                                                                   Obchodní obrat  v tis. USD za posledních pět let:

  2014 2015 2016 2017 2018
Vývoz (z ČR)

 

31 482 47 903 42 771 34 628 53 845
Dovoz (do ČR) 

 

285 470 306 498 408 382 475 221 568 750
Bilance

 

-253 988 -258  595 -365 611 -440 593 -514 904
Obrat 316 952 354 401 451 153 509 849 622 595

Celkový vzájemný obchodní obrat v roce 2018 výrazně stoupl, především však v důsledku razantního zvyšování dovozu, což vede k permanentně rostoucí záporné obchodní bilanci.

Svým způsobem reaguje na rozvoj bangladéšského průmyslu, neboť čeští výrobci vyvážejí textilní a spřádací stroje a ČR dováží textilní výrobky, které jsou nejdůležitějším výstupem bangladéšského průmyslu. Cílem české strany je snížit deficit obchodní výměny, což by se mohlo podařit pouze za předpokladu, že se v BD podaří uchytit některý z hlavních podniků českého průmyslu.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položkou vývozu v r. 2018 bylo mléko a smetana, se značným odstupem následují: syrovátka; vysílací přístroje pro rozhlasové nebo televizní vysílání;  pletací stroje; buldozery; elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče; stroje na zpracování kaučuku a plastů; mikroskopy; přístroje pro chemické a fyzikální rozbory.  

Hlavní položku dovozu v roce 2018 tvoří z 95 %  textilní zboží (trička, svetry, kalhoty, košile, obleky, dětské oděvy, bundy, kostýmy, prádlo) a obuv, v omezené míře dále kožené výrobky, ryby a korýši, nábytek a koberce.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Český statistický úřad nemá informace o rozsahu výměny služeb mezi Bangladéšem a ČR.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Ve sledovaném období nebyl v Bangladéši založen žádný společný podnik, nepůsobí zde ani zastoupení žádné české firmy. Z bangladéšské strany je výrazný zájem o zakládání společných podniků, ale problémem je nejistota českých partnerů investovat v této, z jejich pohledu, nestabilní zemi. Navíc bangladéšská strana je schopna maximálně nabídnout stavební pozemek a omezený zdroj energie. Další veškerá zátěž při zakládání společného podniku by ležela na investorovi.

Množí se dotazy českých firem na prověření bangladéšských společností, které je osloví po internetu s nabídkou spolupráce (př. obchodní zastoupení) a žádostí o pozvání do Čech. V těchto případech ZÚ Dillí vždy doporučuje obezřetnost.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo obchodu Bangladéše podepsaly v Praze dne 21.5.2019 mezivládní dohodu o podpoře obchodu a ekonomické spolupráci.

V dubnu 2017 byla zahájena jednání o dohodě o obranné spolupráci. Charakter dokumentu byl na základě žádosti bangladéšské strany změněn na memorandum o porozumění. Český text byl předán v roce 2018 bangladéšské straně, ke kterému se vyjádřila bangladéšská strana v lednu 2019. Konečný text je předmětem jednání.

V lednu 2018 se v Praze konalo 1. kolo expertních jednání o smlouvě o zamezení dvojímu zdanění. Druhé kolo se konalo v červenci v Dháce. Smlouva byla dojednána v celém rozsahu a  smluvní strany přislíbily udělat maximum, aby mohla být co nejdříve připravena k podpisu.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Zahraniční rozvojová spolupráce se pro Bangladéš nerealizuje. V roce 2018 byl pro Bangladéš schválen jeden malý rozvojový projekt nazvaný „Zlepšení postavení žen ve společnosti posílením jejich schopnosti ovlivňovat vlastní budoucnost“. Realizátorem byla Prova Society, příspěvek činil 394 360,- Kč.

Pro rok 2019 byl schválen jeden malý lokální projekt nazvaný„ Zlepšení postavení žen ve společnosti posílením jejich schopnosti ovlivňovat vlastní budoucnost“. Projekt je dotován 400 000,- Kč.

 

MZV schválilo v dubnu 2019 projekt humanitární pomoci pro rohingskýé uprchlíkůy ve výši 4 mil. Kč (173 000 USD). Projekt ochrany nejzranitelnějších dívek a žen v uprchlických táborech c Cox’s Bazar bude realizovat Člověk v tísni.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dillí (Indie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem