Bangladéš: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

  

Obchodní obrat  v tis. USD za posledních pět let:

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz (z ČR)

 

47 903

42 771

34 628

53 845

46 863

Dovoz (do ČR) 

 

306 498

408 382

475 221

568 750

595 335

Bilance

 

-258  595

-365 611

-440 593

-514 904

-548 472

Obrat

354 401

451 153

509 849

622 595

642 198

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položkou vývozu v r. 2019 bylo mléko a smetana, se značným odstupem následují syrovátka; vysílací přístroje pro rozhlasové nebo televizní vysílání; tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně; pletací stroje. Další položky jsou marginální.

Hlavní položku dovozu v roce 2019 tvoří z 95 %  textilní zboží (trička, svetry, kalhoty, košile, obleky, dětské oděvy, bundy, kostýmy, prádlo) a obuv, v omezené míře dále kožené výrobky, ryby a korýši.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Český statistický úřad nemá informace o rozsahu výměny služeb mezi Bangladéšem a ČR.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Ve sledovaném období nebyl v Bangladéši založen žádný společný podnik, nepůsobí zde ani zastoupení žádné české firmy. Z bangladéšské strany je výrazný zájem o zakládání společných podniků, ale problémem je nejistota českých partnerů investovat v této, z jejich pohledu, nestabilní zemi. Navíc bangladéšská strana je schopna maximálně nabídnout stavební pozemek a omezený zdroj energie. Další veškerá zátěž při zakládání společného podniku by ležela na investorovi.

 

Množí se dotazy českých firem na prověření bangladéšských společností, které je osloví po internetu s nabídkou spolupráce (př. obchodní zastoupení) a žádostí o pozvání do Čech. V těchto případech ZÚ Dillí vždy doporučuje obezřetnost.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo obchodu Bangladéše podepsaly v Praze dne 21.5.2019 mezivládní dohodu o podpoře obchodu a ekonomické spolupráci.

Dne 11.12.2019 byla v Praze podepsána mezivládní dohoda o zamezení dvojímu zdanění a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti.

V dubnu 2017 byla zahájena jednání o dohodě o obranné spolupráci. Charakter dokumentu byl na základě žádosti bangladéšské strany změněn na memorandum o porozumění. Konečný text je stále předmětem jednání.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Zahraniční rozvojová spolupráce se pro Bangladéš nerealizuje. V roce 2019 byl pro Bangladéš schválen jeden malý rozvojový projekt nazvaný „Zlepšení postavení žen ve společnosti posílením jejich schopnosti ovlivňovat vlastní budoucnost“. Realizátorem byla Prova Society, příspěvek činil 403 663,- Kč. Projekt byl zaměřen na školení 450 zemědělců o moderních kultivačních technikách, chovu koz a produkci vermi kompostu. Kromě toho byly pro farmáře zajištěny stroje na sklizeň a zpracování rýže a pšenice a semena rýže a zeleniny.

 

MZV schválilo v dubnu 2019 humanitární pomoc určenou rohingským uprchlíkům ve výši 173 000 USD. Projekt ochrany nejzranitelnějších dívek a žen v uprchlických táborech c Cox’s Bazar měl realizovat Člověk v tísni. Vzhledem k problémům organizace s registrací pobočky v Bangladéši však projekt nemohl být nakonec realizován a alokované finanční prostředky byly vráceny zpět.

 

Pro rok 2020 byl schválen jeden malý lokální projekt nazvaný „Rekonstrukce komunitní základní školy a zvýšení hygieny v okrese Rangmati Hill“. Vzhledem ke koronaviru byla jeho realizace zrušena.

 

V roce 2020 realizuje v rámci humanitární pomoci nevládní organizace Diakonie ČCE ve spolupráci s bangladéšskou organizací RDRS Bangladesh projekt ve výši 5 723 078,08 Kč nazvaný “Budování odolnosti rohingských uprchlíků a hostitelských komunit skrze humanitární pomoc, ochranu životního prostředí a podporu mírového soužití v oblasti Cox’s Bazaar, Bangladéš”. Projekt bude probíhat v části uprchlického tábora č. 18 a rozšířené části č. 20 v oblasti Ukhia a také v přilehlých hostitelských komunitách. Zaměřen bude na 4 klíčové oblasti: voda, hygiena a sanitace; sociální a zdravotní podpora komunit; životní prostředí; repatriace.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dillí (Indie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem