Belize: Kontakty

Diplomatickou a konzulární působnost pro Belize má:

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Zastupitelský úřad ČR v Mexiku
Cuvier 22
Col. Nueva Anzures
Del. Miguel Hidalgo
tel.: 0052-55.55312544/55312777
e-mail: mexico@embassy.mzv.cz

Honorární konzulát ČR
honorární konzul Joseph Boris Loskot
Orange Walk Town, 6 Westby Street, P.O.Box 164
tel.: 00 501 322 33 73
mobil: 00 501 6101704
tel./fax: 00 501 322 22 25
e-mail: consulczechrepublic@gmail.com

Zpět na začátek

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

V zemi není zastoupení těchto organizací. Honduras spadá pod zastoupení CzechTrade a CzechTourism v Mexiku.

Zpět na začátek

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

  • Červený kříž: (501) 227 33 19
  • Hasiči: 911
  • Policie: 911

Zpět na začátek

7.4. Internetové informační zdroje

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Mexiku (Mexiko) ke dni 7. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme