Belize: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

.

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz (tis. USD)

2 878

2 956

1 236

517

637

Dovoz (tis. USD)

182

384

350

304

486

Obrat (tis. USD)

3 060

3 340

1 586

821

1123

Bilance (tis. USD)

2 696

2 573

886

213

151

Zdroj: ČSÚ

V roce 2019 dosáhla obchodní výměna 1123 mil. USD při vývozu v hodnotě 637 mil. USD a dovozu za 486  tis. USD. ČR má s Belize dlouhodobě pozitivní obchodní bilanci, přestože objem vzájemného obchodu v posledních letech výrazně poklesl.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejdůležitější položky vývozu z ČR do Belize k roku 2019:

Nejdůležitější položky vývozu

Objem v kg

Statistická hodnota v tis. USD

Motory proudové, turbíny, stroje pro stavebnictví

3 393

518

Sklo a výrobky z něj

2 151

31

Svítidla a osvětlovací zařízení

294

30

Výrobky z keramiky a porcelánu

2 657

23

Telefonní přístroje, přístroje pro přijímaní hlasu

60

115

Nejdůležitější položky dovozu z Belize do ČR k roku 2019:

Nejdůležitější položky dovozu

Objem v kg

Statistická hodnota v tis. USD

Destiláty, alkohol, rum

24 464

233

Oděvy, trička, saka, kalhoty

1 165

98

Čerpadla, kompresory

5 222

78

Obuv

1 249

45

Ryby, korýši

3 986

9

Třtinový cukr

10 000

8

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Informace nejsou k dispozici.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Velvyslanectví ČR v Mexiku nemá povědomí o českých investicích v teritoriu.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Bilaterální dohoda o zrušení vízové povinnosti pro občany ČR a Belize v platnosti od 1. srpna 2008.
Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech mezi Českou republikou a Belize podepsána dne 12. února 2016. Vstup v platnost 1. ledna 2017.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Rozvojová pomoc plyne Belize zejména z Velké Británie. Belize rozvojovou pomoc neposkytuje.
ZÚ Mexiko v roce 2017 realizoval v Belize Malý lokální projekt “Hudební nástroje pro výuku dětí ze sociálně slabých vrstev”.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Mexiku (Mexiko) ke dni 7. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme