Belize: Vztahy země s EU

V zemi nesídlí zastoupení EU. Belize spadá pod Delegaci v Kingstonu, Jamajka.

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

V roce 2008 podepsaly státy CARIFORUM (s výjimkou Kuby) s EU Dohodu o ekonomickém partnerství. Dohoda má podpořit obchodní rozvoj, podpořit ekonomickou správu a pomoci vybudovat regionální trhy.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to Jamaica, Belize, The Bahamas, Turks and Caicos Islands and Cayman Islands
8 Oliver Road
PO BOX 463 Kingston 8
Jamaica, W.I.
tel.: +1 876 924 63337
e-mail: delegation-jamaica@eeas.europa.eu

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Nejdůležitějším exportním partnerem z EU je Velká Británie.
Belize je 164. obchodním partnerem EU. V roce 2019 se z Belize do zemí EU dovezlo zboží v hodnotě 66 mil. euro a vyvezly se produkty v hodnotě 53 mil. euro. Oproti roku 2018 evropské vývozy stouply o 16,5 % a dovozy klesly o 7,9 %.
Hlavní položky vývozu z Belize do EU v roce 2019 byly především potraviny, ryby a plody moře, z EU se do Belize dovezly dopravní zařízení a stroje.
Zdroj: Evropská komise

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V období 2014-2020 se podpora EU zaměřuje na následující tři oblasti: obnovitelné zdroje energie, zdravotnictví a management veřejných financí. EU pro Belize vyčlenila na toto období 27 mil. USD.
Programy na období 2008–2013 byly zaměřeny na venkovské oblasti, zlepšení životní úrovně a podporu zemědělství. EU příspěla částkou 11,8 mil. EUR.
Dále může Belize čerpat prostředky z regionálních programů EU.
EU s Latinskou Amerikou v současné době spolupracuje v rámci Multiannual indicative programme for Latin America 2014-2020 s celkovým rozpočtem 925 mil. EUR.
Program se skládá ze dvou komponentů. Zatímco první z nich je aplikovaný na celý kontinent, druhá část se týká pouze středoamerických zemí. V rámci regionálního programu se EU zaměřuje na bezpečnost a rozvoj (70 mil. EUR), dobrou veřejnou správu, odpovědnost a sociální rovnost (42 mil. EUR), inkluzivní a udržitelný růst umožňující lidský rozvoj (215 mil. EUR), životní prostředí a změny klimatu (300 mil. EUR), vzdělávání (163 mil. EUR v rámci programu Erasmus+) a podpůrná opatření (15 mil. EUR).
Program zaměřený na Střední Ameriku pracuje s rozpočtem 120 mil. EUR a zaměřuje se na tyto oblasti: regionální ekonomická integrace (40 mil. EUR), bezpečnost a vláda práva (40 mil. EUR), klimatické změny a odolnost vůči katastrofám (35 mil. EUR) a podpůrná opatření (5 mil. EUR).
Podrobnější informace o programech dostupných pro Belize jsou zde: https://ec.europa.eu/europeaid/countries/belize_en

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Mexiku (Mexiko) ke dni 7. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme