Belize: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

.

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu: Belize

Hlava státu: královna Elizabeth II., reprezentovaná generálním guvernérem

Složení vlády:

● Generální guvernér: Sir Colville Norbert Young
● Předseda vlády a ministr financí a přírodních zdrojů: Dean O. Borrow
● Místopředseda vlády (vicepremiér) a ministr školství, vědy a technologií, kultury, mládeže a sportu: Patrick Faber
● Ministr zahraničních věcí: Wilfred Peter Elrington
● Ministr obrany: John Saldivar
● Ministr ekonomického rozvoje, investic, obchodu a podnikání: Erwin R. Contreras
● Ministr bydlení a městského rozvoje: Michael Finnegan
● Ministr cestovního ruchu a civilního letectví: Jose Manuel Heredia, Jr.
● Ministr rozvoje lidských zdrojů, soiciální transformace a snižování chudoby: Anthony Martinez
● Ministr veřejných prací: Rene Montero
● Ministr dopravy a Národní organizace pro management krizových situací: Edmund Castro
● Ministr zdravotnictví: Pablo Marin
● Ministr práce, místní samosprávy, rozvoje venkova, veřejných služeb, energetiky a státních služeb: Hugo Patt
● Ministr zemědělství, rybolovu, lesnictví, životního prostředí, udržitelného rozvoje a imigrace: Godwin Hulse
● Ministr spravedlnosti a generální prokurátor: Michael Peyrefitte

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 395 900 (Zdroj: Intelligence Economic Unit)
V letech 2010–2017 dosahoval roční přírůstek obyvatelstva v průměru 1,9 %. (2019) Hustota oslídlení je 17 obyv./km2 (2019). Míra urbanizace je 45,9 % (2019).
Národnostní složení:
34 % míšenci
25 % kreolové
15 % Španělé
11 % Mayové
6 % Garifuni
9 % ostatní
Náboženské složení:
49,6 % katolíci
29 % protestanti
21,4 % ostatní

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

Ekonomika Belize je založena především na turistice, zemědělství a rybolovu, zpracování zemědělských produktů a těžbě ropy.
V lednu 2013 byl revidován zákon o domácích bankovních a finančních institucích, který posílil roli centrální banky.
V březnu 2013 došlo k restrukturalizaci státního dluhu – splatnost dluhopisů byla posunuta z roku 2029 na rok 2038, úrok byl snížen z 8,5 % na 5 %, bylo tak uspořeno 130 mil. USD.
V roce 2019 rostlo HDP o 3,8 %, a to díky zemědělství a zvýšené turistice. Míra inflace v roce 2019 byla 0,2 %. Míra nezaměstnanosti se stabilně drží okolo 10 % (v roce 2019 to bylo 9,5 %). 

 

2015

2016

2017

2018

2019

HDP (běžné ceny, mld. BZD)

3,5

3,6

3,7

3,9

3,8

HDP meziroční růst (%)

2,8

0,1

1,9

2,1

0,3

HDP/ob. (USD)

4950

4960

4905

5051

 4925

Míra inflace (%)

0,6

1,2

0,2

1,2

0,2

Míra nezaměstnanosti (%)

10,1

9,5

9,3

9,37

9,5

Zdroj: Statistical  Institute of Belize, Světová banka, Economic Intelligence Unit

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 Příjmy a výdaje státního rozpočtu 2014 – 2019 (BZD)

 

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018 

2018/2019

Příjmy

993 636 454

1 031 114 434

1 088 539 567

1 186 770 285

1 183 300

Výdaje

1 109 739 429

1 110 983 930

1 151 104 422 1 180 103 128 1 208 700

Saldo

-116 102 975

-79 869 496

-62 564 855 6 667 157 -25 400

Zdroj: Ministerstvo financí Belize

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance (mil. BZD)

 

2015

 2016

2017

2018

2019

Běžný účet

-349,7

-303,2

-261,8

-309,9

-138,3

Kapitálový účet

17,2

66,00

32,2

48,0

8,4*

Finanční účet

-184,5

-106,9

-104,6

-218,3

-270,2*

Zdroj: Central Bank of Belize, *za rok 2019 údaje jen za první tři čtvrtletí

Mezinárodní devizové rezervy (mil. USD)

 

2015

 2016

2017

2018

2019

Mezinárodní rezervy

437,2

376,7

312,1

294,5

277,6

Zdroj: Economist Intelligence Unit

Veřejný dluh

Zahraniční dluh v roce 2018 činili 95,22 % HDP, Belize tak je v míře zadluženosti 23. nejzadluženějším státem světa. (Zdroj: Fondo Monetario International)

 

2015

 2016

2017

2018

2019

Zahraniční dluh (mil. USD)

1177,3

1202,8

1255,8

1281,1

N/A

Dluhová služba (mil. USD)

127

83

86

86

N/A

Dluhová služba/HDP (%)

9,1

6

6,1

5,9

N/A

Zdroj: gobierno Belize, Belize Central Bank (Zahraniční dluh)

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Belizský bankovní systém se skládá z Centrální banky Belize (CBB, založena v roce 1982) a 58 finančních institucí:

 • 5 obchodních bank
 • 4 zahraniční banky
 • 1 státní finanční instituce (The Development Finance Corporation – DFC)
 • 15 tzv. úvěrových družstev (credit unions)
 • 3 stavební společnosti
 • 17 pojišťovacích společností
 • 1 státní spořitelna
 • 1 státní banka pro malé farmáře a obchodníky
 • 11 směnáren

Možnost financování ekonomických aktivit je omezena na poskytnutí krátkodobých úvěrů. Úrokové sazby lokálních bank jsou vysoké, kolem 13 % v případě hypoték a 17 % při osobních půjčkách. Půjčky k rozvoji ekonomiky poskytuje DFC, nejpreferovanějšími sektory jsou turistika, zemědělství a stavebnictví.

K financování rozvojových projektů Belize využívá rozvojové agentury a banky, zejména Světovou banku (WB), Meziamerickou rozvojovou banku (IADB) nebo Karibskou rozvojovou banku (CDB). Financování je poskytováno na projekty, které přispívají ke snížení chudoby, zlepšení systému zdravotnictví, školství nebo v oblasti modernizace infrastruktury.

Seznam bank

Central Bank of Belize
5 Albert Street West
P.O. Box 852
Belize City, Belize
tel.: 501-223-6194
fax: 501-223-6226
e-mail: info@centralbank.org.bz
web: www.centralbank.org.bz

Atlantic Bank Ltd.
Freetown Road, PO Box 364
Belize City, Belize
tel.: 501-223-4123
fax: 501-223-3907

Barclays Bank PLC
21 Albert Street
Belize City, Belize
tel.: 501-227-7211/2277 054/2277 219
fax: 501-227-8572 

Bank of Nova Scotia
Albert Street
Belize City, Belize
tel.: 501-227-7027/2277 415/2270 428
fax: 501-227-7416 

Belize Bank Ltd.
60 Market Square, PO Box 364
Belize City, Belize
tel.: 501-227-7132
fax: 501-227-2712
e-mail: bzbnk@btl.net

Alliance Bank of Belize
106 Princess Margaret Drive
Belize City, Belize
tel.: 501-223-6783
fax: 501-223-6785

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daň z příjmu – osvobozeny jsou roční příjmy do 10 000 USD; příjmy nad tuto hranici jsou zatíženy 25 %.

Obchodní daň – platí obchody, obchodní společnosti a samostatní podnikatelé ze zisku. Její výše se pohybuje v závislosti od druhu podnikání od 0,75 % do 15 %. Převážná většina obchodních činností daní sazbou ve výši 1,25 %. Od obchodní daně jsou osvobozeny roční zisky z obchodu do 27 tis. USD, zisky z měsíčního pronájmu do 825 USD a zisky z podnikání v zónách volného obchodu. Správu daně z příjmu zajišťuje Income Tax Department.

Prodejní daň – na základě Sales Tax Act z roku 1999 se výrobci a poskytovatelé služeb, jejichž měsíční výnosy přesáhnou 2,5 tis. USD nebo roční 27 tis. USD, musí zaregistrovat jako plátci prodejní daně (sale tax agents). Tato daň je aplikována v závislosti na druhu výrobku a charakteru poskytované služby a je odváděna měsíčně. Sazby prodejní daně jsou následující:

 • 12 % alkohol, tabák, ropné deriváty;
 • 9 % ostatní výrobky a služby.

Osvobozeny jsou dodávky elektrické energie a vody, dovoz do zón volného obchodu, export zboží, hotelové ubytovaní, zboží a služby hrazené z prostředků zahraničních rozvojových fondů, základní potraviny (např. rýže, fazole, kukuřice, maso, cukr, vejce, chleba) dále léky, hnojiva, pesticidy, fungicidy, herbicidy, ryby, osivo. Prodejní dani podléhají všechny importované výrobky.

Environmentální daň – vybírána při dovozech ve výši 1 % hodnoty CIF. Tato daň byla zavedena v roce 2001 na základě Environmental Tax Act. Správu prodejní daně zajišťuje Sales Tax Department.

38 % příjmů připadá na dovozní daně, 30 % na daň ze služeb a 22 % na daň z příjmu.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Mexiku (Mexiko) ke dni 7. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme