BIAC – poradní výbor pro průmysl a obchod při OECD

Poradní výbor se podílí na všech významných aktivitách pracovních výborů OECD. Jejich úsilím, podporovaným soukromým sektorem, je úspěšně spojit analytické myšlení a podnikatelské zkušenosti s cílem formulovat a integrovat řadu doporučení v rámci veřejných politik, založených na faktech a analýzách. Dokument obsahuje kontakty na všechny zmíněné organizace.

Již od roku 1962 formuluje a presentuje BIAC (Business and Industry Advisory), jako poradní orgán Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj(Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD), společné postoje, stanoviska a doporučení podnikatelské komunity členských zemí OECD. BIAC se podílí na všech významných aktivitách pracovních výborů OECD, které jsou složeny ze zástupců 30 členských zemí a řízeny vysoce profesionálními pracovníky sekretariátu OECD.

Soukromý sektor podporuje jejich úsilí úspěšně spojit analytické myšlení a podnikatelské zkušenosti s cílem formulovat a integrovat celou řadu doporučení v rámci veřejných politik, založených na faktech a analýzách.

Mezi diskutované a projednávané politiky patří nejen tradičně liberalizace obchodu a udržitelný rozvoj, ale i nové oblasti, jako je například elektronický obchod nebo biotechnologie. Tato politická doporučení jsou využívána po celém světě.

Český BIAC – Czech BIAC

Národní podvýbor BIAC se začal v České republice formovat z iniciativy pana Tomáše Bati od roku 1993. Po vstupu České republiky do OECD v roce 1995, se stal Svaz průmyslu a dopravy ČR řádným členem BIAC a od února 1996 začal pracovat Český výbor BIAC, později označovaný jen jako Czech BIAC.

Český BIAC úzce spolupracuje s pařížským sekretariátem BIAC, podílí se na formulování společných stanovisek podnikatelské komunity a vysílá své experty do pracovních výborů a skupin. Na národní úrovni je Český BIAC partnerem MZV ČR i jednotlivým gestorským ministerstvům a podílí se na plnění úkolů vyplývajících z členství České republiky v OECD.

V rámci své činnosti spolupracuje Český BIAC úzce s Českým TUAC (European Trade Union Confederation – Evropská odborová konfederace), reprezentovaným ČMKOS, a dále pak i s nevládními organizacemi.

Kontakty

Business and Industry Advisory Committee to OECD
13/15, chaussée de la Muette
75016 Paris – France
tel.: +33 142 300 960
fax: +33 142 887 838
e-mail: biac@biac.org
internet: www.biac.org

Svaz průmyslu a dopravy ČR
Mikulandská 135/7
113 61 Praha 1
tel.: 224 934 088
fax: 224 934 597
e-mail: spcr@spcr.cz
internet: http://www.spcr.cz

Doporučujeme