Nejčastější dotazy na Zelenou linku pro export na téma exportu z ČR (2014)

Zelená linka pro export (ZLPE), prvotní kontaktní místo podnikatelské sféry se státní podporou exportu, je provozována Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) jako součást exportní strategie pro období 2012–2020. Přehled nejčastějších otázek a odpovědí týkajících se exportu z České republiky.

V současné době zůstává aktivním členem podpory exportu, celkově dokázala za první pololetí roku 2014 vyřídit přes 760 telefonických a emailových dotazů od českých exportérů. Na ZLPE se však neobracejí jen čeští exportéři, ale i tazatelé z celého světa, kteří svými dotazy ze zahraničí pokrývají téměř 9 % celkových dotazů. Ke komunikaci je využíván poté nejčastěji anglický či německý jazyk.

Nejvíce otázek však směřuje do oblasti činnosti agentury CzechTrade, na kterou se dotazuje 43 % tazatelů. Stávající i budoucí exportéři se zajímají o tzv. exportní balíčky agentury CzechTrade, které jsou poskytovány klientům. Mezi jeden z nejčastějších dotazů stále patří především informace o daném teritoriu či ověření obchodního partnera v zahraničí u tazatelů s exportními zkušenostmi.

Nejčastější dotazy:

Chtěl/a bych začít vyvážet. Jak mi můžete pomoci při vývozu?

Pokud Vaše firma ještě neexportovala, pak Vám můžeme doporučit k prostudování články z rubriky Manuál exportéra z oficiálního portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz, které shrnují základní informace o realizaci exportu.

Na tomto internetovém portále naleznete také další aktuální články a novinky, které se týkají ekonomického a podnikatelského prostředí, zahraničního obchodu, legislativy apod. Podrobné informace o konkrétních teritoriích pak poskytují dokumenty „Souhrnná teritoriální informace“. Tyto materiály jsou připravovány zahraniční sítí zastupitelských úřadů a generálních konzulátů ČR ve spolupráci se zahraničními kancelářemi CzechTrade v jednotlivých zemích a jsou pravidelně aktualizovány.

Z dalších služeb Vám můžeme doporučit zápis v Adresáři exportérů. Základní zápis ve 4 jazycích je zdarma.

Pro získání základních informací můžete kontaktovat zahraniční síť zastupitelských úřadů a generálních konzulátů ČR nebo zahraniční kanceláře CzechTrade v jednotlivých zemích přímo, anebo se obrátit na nás a my se s nimi spojíme sami. Kontakty na zahraniční kanceláře CzechTrade jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR nebo na webových stránkách CzechTrade.

Pro lepší přehled ještě přikládáme odkaz na publikaci Export v kostce, která je souhrnnou nabídkou služeb státu pro exportéry.

Kdo mi poradí při vývozu potravin z České republiky do zahraničí?

Dotazů na získání kontaktů na exportní manažery zaměřené na jednotlivé obory exportu máme denně několik. Konzultanti agentury CzechTrade jsou rozděleni do skupin podle oborů – Stavebnictví, spotřební zboží a služby; Elektro, ICT, dopravní a manipulační zařízení; Energetika, zdroje, životní prostředí; Živé vědy, chemie a plasty; Strojírenství a kovovýroba. Kontakty na jednotlivé exportní poradce naleznete na stránkách agentury CzechTrade v sekci Kontakty, rozčleněné podle oborů.

Jak zjistím výši cel při vývozu daného výrobku?

Pro vyhledání výše cel doporučuji využít portál Market Access Database (k dispozici pouze v angličtině), který je provozován Komisí EU. Pro vyhledávání je nutné znát celní kód (HS kód) výrobku. Ten lze nejjednodušeji zjistit ze stránek TARICu (Společný celní sazebník EU).

Závazné a nezávazné informace ohledně sazebního zařazení zboží poskytuje Celní správa ČR.

Pokud již znáte celní kód výrobku, na webových stránkách MADB otevřete Market Access Database. V pravém sloupci zvolte záložku „Applied Tariffs Database“. V otevřeném okně do kolonky „Product Code“ zadejte HS kód (první 4 nebo 6 číslic celního kódu), vyberete příslušnou zemi a stiskněte tlačítko „Search HS Code“. Na další obrazovce pouze potvrďte souhlas s podmínkami provozu portálu „Accept“, poté už se otevře okno s konkrétním výsledkem 2vyhledávání. Pokud je uplatňováno více druhů sazeb, platí pro ČR jako člena WTO sloupec „MFN“ (tzv. doložka nejvyšších výhod), případně sloupec „EU“ (pokud má EU s danou zemí podepsanou preferenční dohodu). Po rozkliknutí celního kódu v tabulce výsledků hledání získáte údaje o daních a dalších poplatcích „Taxes and Additional duties“.

Jaké certifikáty nebo dokumenty jsou vyžadovány při vývozu zboží do dané země?

Pokud chcete zobrazit seznam dokumentů, které jsou při dovozu tohoto výrobku vyžadovány, klikněte v horním řádku odkazů na „Procedures and Formalities“, kde je nutné uvést zemi dovozu a kód produktu. Informace o potřebných dokumentech však považujte za orientační, neboť praxe ukazuje, že jejich vyřízení (především v některých teritoriích) s sebou může nést další byrokratické překážky. Nejlepší cestou bude získat tyto informace od Obchodně ekonomických úseků Zastupitelských úřadů ČR v zahraničí. Velmi detailní informace včetně návrhu překonání bariér obchodu lze získat také od zahraniční sítě agentury CzechTrade, může se však již jednat o placenou službu CzechTrade dle platného ceníku – záleží na povaze a dostupnosti informací, době vyhledávání, atd.

Poskytuje CzechTrade finanční podporu na výstavy či veletrhy?

V současné době byla finanční podpora ze strany Hospodářské komory pro letošní rok pozastavena. Agentura CzechTrade nabízí jistou podporu u vybraných veletrhů či výstav, které jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách agentury v sekci Kalendář akcí. MPO disponuje obdobným systém podpory u vybraných veletrhů a výstav, které lze naleznout na webových stránkách v sekci Kalendář událostí.

Kdo vydává licence na vývoz zemědělských a živočišných produktů a kdo poskytuje vývozní subvence?

Licence na vývoz zemědělských a živočišných produktů jsou poskytovány Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF). Více informací o získání licencí je k nalezení na stránkách SZIF. Pro získání informací o poskytování vývozních subvencí zemědělských a živočišných produktů je dobré podívat se též na stránky SZIF – subvence.

Pro získání podrobnější informace je možné kontaktovat Informační servis pod záštitou Státního zemědělského intervenčního fondu, jehož kontakty naleznete rovněž na webových stránkách SZIF – kontakty.

Existuje seznam top 10 nejlepších českých exportérů?

Jedná se o dotaz, který je směřován především z oblasti studentů k využití v jejich bakalářských či diplomových pracích. Nicméně agentura CzechTrade ani Český statistický úřad žádný takovýto seznam ani databázi neposkytují z důvodu ochrany osobních údajů.

Doporučujeme