CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU (Czech Business Representation to the EU) podnikatelům nabízí pomoc v případech, kdy se jejich zájmy protínají s činností orgánů Evropské unie, nebo jiných evropských organizací sídlících v Bruselu. Od CEBRE získají informace o připravovaných rozhodnutích a předpisech EU pro svůj obor. CEBRE je formou stáže v Bruselu doškolí v evropské problematice. Prostřednictvím CEBRE lze i získat přehled o nabídce podpůrných programů EU. Všechny služby CEBRE lze objednat přímo v ČR, za ceny přístupné i malým a středním podnikům.

Česká podnikatelská reprezentace při Evropské unii

 • obhajuje zájmy českých podnikatelů před orgány Evropské unie.
 • informuje české podnikatele o legislativní činnosti EU v jejich oboru.
 • školí české podnikatele a manažery přímo v sídelním městě EU Bruselu.
 • organizuje debaty na evropské téma v ČR a Bruselu.
 • zastupuje české podnikatelské organizace u evropských podnikatelských federací.

CEBRE byla vytvořena Hospodářskou komorou České republiky (HK ČR), Svazem průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR(KZPS), aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy v Evropské unii. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectví České republiky v Belgii.

Co mi CEBRE jako podnikateli nabízí?

CEBRE pro vás může pracovat všude tam, kde se zájmy vaší firmy protínají s činností orgánů Evropské unie nebo jiných evropských organizací sídlících v Bruselu. Od CEBRE získáte informace o připravovaných rozhodnutích a předpisech EU pro svůj obor, formou stáže v Bruselu doškolí CEBRE vaše manažery v evropské problematice, prostřednictvím CEBRE můžete vstoupit do přímého kontaktu s orgány Evropské unie a díky CEBRE získáte také přehled o nabídce dostupných podpůrných programů EU pro Českou republiku. Všechny služby CEBRE můžete objednat přímo v ČR, a to za ceny přístupné i malým a středním podnikům.

Jak mi CEBRE pomůže vyřešit konkrétní podnikatelský problém?

Užitečnost služeb CEBRE pro podnikatele vám ukáže následující mini-test:

 • Víte, jaké nové předpisy nyní Evropská unie chystá pro váš obor či pro podnikání obecně? Chcete se aktivně účastnit jejich projednávání?
 • Víte, jak se unijní legislativa promítá do českého práva? Jak přechází do technických, pracovně právních, daňových, ekologických a dalších podnikatelských předpisů, jimiž se musí vaše firma řídit?
 • Víte, jak vaše firma může využívat práva Evropské unie k obraně proti škodlivým rozhodnutím domácích nebo zahraničních orgánů státní a veřejné správy?
 • Víte, jaké možnosti se otevřely před vaší firmou v oblasti vývozu, přeshraniční spolupráce, čerpání úvěrů, získávání prostředků z podpůrných fondů EU vstupem ČR do EU?
 • Máte ve firmě manažera, který umí tyto euro-šance vyhledávat a efektivně využívat?

Pokud alespoň na jednu z těchto otázek odpovíte záporně, CEBRE má pro vás odpověď:

 • cílený monitoring nové legislativy, rozhodnutí a iniciativ EU, stanovisek evropských podnikatelských federací
 • vyhledávání kontaktů v institucích EU, jejich využití pro firemní prezentace a projekty
 • individuální školící stáže v Bruselu pro české podnikatele a manažery
 • identifikace správných fondů a programů EU pro záměry vaší firmy a monitoring v nich vyhlašovaných výzev
 • informační podpora financování firemních projektů z programů a fondů EU
 • prezentace a zastupování zájmů firem před institucemi EU a evropskými podnikatelskými federacemi

Katalog služeb CEBRE

Podrobnou nabídku služeb CEBRE naleznete na www.cebre.cz.

Kde mohu získat další informace a objednat služby CEBRE?

Kontakt CEBRE Brusel

CEBRE – Czech Business Representation to the EU
Ing. Mgr. Alena Mastantuono (ředitelka)
Av. des Arts 19 AD
1000 Bruxelles
tel.: +32 2 502 07 66, +32 2 502 80 91, +420 246 031 707 (nově pro volání z ČR)
e–mail: brussels@cebre.cz
web: www.cebre.cz

Kontaktní místa v ČR:

Pro členy Hospodářské komory ČR:

Hospodářská komora České republiky
Freyova 27
190 00 Praha 9 – Vysočany
Tel: 296 646 356
E-mail: eu@komora.cz
Web: www.komora.cz

Pro členy Svazu průmyslu a dopravy ČR:

Svaz průmyslu a dopravy ČR
Sekce vnějších vztahů
Miroslava Trublová
Freyova 948/11
190 05 Praha 9
Tel: 225 279 111/404
Tel: 225 279 404
Fax: 284 686 464
E-mail: cebre@spcr.cz
Web: www.spcr.cz

Pro členy:

je kontaktním místem:

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
Jan Zikeš
Václavské náměstí 21
113 60 Praha 1
Tel: 222 324 985
Fax: 224 109 374
E-mail: zikes@kzps.cz
Web: www.kzps.cz

Subjekty, které nejsou členy ani jedné z těchto organizací mohou kontaktovat libovolné místo.

Doporučujeme