Český metrologický institut

Český metrologický institut zajišťuje služby ve všech základních oblastech metrologie: 1. fundamentální metrologie, uchovávání státních etalonů, 2. přenos jednotek, kalibrace etalonů a měřidel, 3. legální metrologie, typové schvalování měřidel, prvotní a následné ověřování stanovených měřidel, státní metrologický dozor.Sídlo:
Brno, Okružní 31
PSČ 638 00

Ekonomicko-právní forma: příspěvková organizace zřízená Ministerstvem průmyslu a obchodu (ke dni 1.1.1993)
státní instituce s plnou právní subjektivitou

Předmět hlavní činnosti: plnění funkcí náležejících do působnosti státní správy v oblasti metrologie svěřených ČMI zákonem č. 505/1999 Sb. v platném znění

Statutární orgány:

generální ředitel: RNDr. Pavel Klenovský
odborný řed. pro fund. metrologii: Ing. František Jelínek, CSc.
odborný řed. pro legální metrologii: Ing. Jindřich Pošvář
odborný řed.pro ekonomiku: Ing. Josef Geier

Český metrologický institut zajišťuje služby ve všech základních oblastech metrologie:

Laboratoře ČMI uchovávající státní etalony jsou soustředěny v pěti vnitřních organizačních jednotkách (VOJ), a to:

  • Laboratoře primární metrologie v Praze,
  • OI Praha,
  • OI Brno,
  • OI Pardubice a
  • Inspektorát pro ionizující záření v Praze.

Další informace o ČMI jsou k dispozici:

Kontakt:

Český metrologický institut (ČMI)
Okružní 31
638 00 Brno
e-mail: info@cmi.cz
www.cmi.cz

zpět na začátek

Doporučujeme