CG – Značka kvality výrobků pro plynárenstvíÚčelem značky je zvýraznit výrobky s trvale garantovanou kvalitou ověřenou podle jednotných kritérií.

Odvětví / profesní oblast:

  • Výrobky a technologie v oboru plynových zařízení a zařízení souvisejících. Neregulovaná oblast a nadstavba regulované oblasti.

Správce značky:

  • GAS s.r.o.

Kontaktní osoba:

  • Ing. Milan Šanta

Kritéria pro udělení:

  • Výrobek musí splnit veškerá kritéria a parametry zakotvené v certifikačním programu pro daný druh výrobku.

Doba platnosti:

  • závisí na době platnosti dokladů o provedených zkouškách

Více informací: