Chytré investice

V rámci podpory investic cílí Inovační strategie zejména na inovace s vysokou přidanou hodnotou, snahou je dosáhnout zvýšení objemu firemních investic, v jejichž rámci budou využívány výsledky výzkumu realizovaného ve výzkumných organizacích.Přejít na obsah Inovační strategie České republiky 2019-2030

 • Institucionální odpovědnost: MPO/CzechInvest
 • Manažerská odpovědnost: zástupce MPO

Výchozí stav

ČR dlouhodobě podporovala zejm. zahraniční investice, kdy investiční politika státu realizovaná prostřednictvím agentury CzechInvest přilákala od roku 1993 přímé zahraniční investice v hodnotě 1 bilionu Kč, které vytvořily 250 tis. pracovních míst. Podpora investic firem však nebyla ve většině případů směrována na investice s přidanou hodnotou. Částečná změna nastala až v posledních letech, kdy po odeznění světové hospodářské krize vyhledávaly zahraniční společnosti za podpory CzechInvest lokality pro umístění operací s vyšší přidanou hodnotou.

V současnosti se mění legislativa spojená s podporou investic do projektů spojených s výzkumem a vývojem. Zároveň vznikl Tým Česko, tvořený státními agenturami a bankami, zahrnující podporu podniků od podpory výzkumu, investic, až po podporu exportu, včetně financování.

Cíle

 

 • dosáhnout zvýšení objemu firemních investic s vysokou přidanou hodnotou,
 • dosáhnout zvýšení objemu firemních investic, v jejichž rámci budou využívány výsledky výzkumu realizovaného ve výzkumných organizacích,
 • dosáhnout zvýšení objemu využívání daňových odpočtů na investice do VVI,
 • podpořit české podniky investující v zahraničí do výzkumu a vývoje a do inovativních projektů,
 • podpořit investice realizující strategii Průmysl 4.0,
 • dosáhnout zvýšení investic do perspektivních odvětví (např. umělá inteligence, kosmické technologie, laserové technologie, nanotechnologie, biotechnologie, energeticky úsporná řešení, chemie a chemické technologie, aj.),
 • podpořit, aby veřejné zakázky podporovaly investice do inovací,
 • propojit investice do obrany a bezpečnosti s podporou průmyslového výzkumu,
 • podpořit modernizaci průmyslové báze české ekonomiky,
 • zohlednit v rámci investiční politiky státu (veřejného investování) řešení umožňující adaptaci na změnu klimatu, řešení problematiky sucha a potravinové bezpečnosti.

Nástroje

 • změnit pravidla podpory firemních investic formou pobídek tak, aby byly podpořeny investice s vysokou přidanou hodnotou, vč. zapojení těchto firem do spolupráce s výzkumnými centry a výzkumnými organizacemi,
 • zakomponovat do podpory investic vyšší podporu malých a středních firem s potenciálem růstu produkce s vysokou přidanou hodnotou,
 • zaměřit se zejména na podporu investic v oblastech klíčových trendů, dle Strategie chytré specializace, Národního kosmického plánu, Strategie podpory umělé inteligence, aj.,
 • vytvořit systém technologického foresightu (horizon scanning),
 • zaměřit systém veřejných zakázek více na nákupy inovativních technologií – v rámci Zákona o veřejných zakázkách připravit metodický list zohledňují tzv. best value,
 • vytvořit Národní investiční plán,
 • vytvořit systém motivace pro stávající zahraniční investory, kteří mají dobrou zkušenost s ČR, aby přemístili své VVI a distribuční a marketingové aktivity do ČR,
 • vytvořit prostřednictvím Týmu Česko systém motivace pro české firmy investující v zahraničí do inovativních a technologických projektů,
 • aktualizovat legislativu spojenou s odpočty na VVI a vytvořit edukační systém pro firmy,
 • vytvořit systém dlouhodobého propojení investic do obrany s podporou českého průmyslu tak, aby české firmy byly součástí vývoje nejnovějších systémů a měly možnost je za daných podmínek převádět i do civilní sféry, ale také naopak z civilních podniků do oblasti obranného průmyslu,
 • aplikovat tzv. adaptační strategii – skloubení inovace, a kde je to relevantní i potřeby, připravovat se na klimatickou změnu,
 • pravidelně vyhodnocovat dopady veřejné podpory inovativních procesů v komerční/firemní oblasti,
 • vytvořit v rámci Týmu Česko produkt založený na podpoře podniků zapojených do celého cyklu (od investice do výzkumu a vývoje až po export finálního produktu), na základě kterého by zejm. malé a střední podniky získaly ucelenou nabídku financování, investiční podpory pro inovace, podpory pro patentování, až po podporu exportní.

• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme