Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí (obsahová náplň vázané živnosti)

Obsahová náplň živnosti vázané „Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“.

Činnosti spočívající v komunikaci s klientem a příslušnými institucemi, v ověřování informací podaných klientem tak, aby pojistná událost byla vyřízena v souladu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a právními předpisy. Posuzování možnosti uplatnění nároku na pojistné plnění a provádění výpočtu jeho výše.

Obsahové náplně dalších vázaných živností

Doporučujeme