Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence – Podnikatelská legislativa

Článek informuje o podnikatelské legislativě vztahující se k oboru Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. Uveden je přehled některých zákonů týkajících se živnostníků daného oboru.Podnikatelská regulace (a to nejen ta vztahující se k oboru), je v neustálém pohybu a je nemožné zcela vyčerpat všechna pravidla a ustanovení, jež se podnikání týkají. Proto bude uveden pouze přehled některých zákonů, jež se mohou živnostníků v oboru dotýkat:

 • Zákoník práce 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o živnostenském podnikání 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o auditorech 254/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Obchodní zákoník 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o účetnictví 563/1991Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o spotřebních daních 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Trestní zákon 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Trestní řád 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o správním řízení (správní řád) 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o sociálním zabezpečení 100/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o cestovních náhradách 119/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o konkurzu a vyrovnání 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o veřejném zdravotním pojištění 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a průměrném výdělku 1/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády o minimální mzdě 303/1995 Sb.
 • Postupy účtování v jednoduchém účetnictví 51/2000 (OP)
 • Postupy účtování v podvojném účetnictví 42/2001 (OP)
 • Prováděcí vyhláška pro podvojné účetnictví 500/2002 Sb.
 • Zákon 437/2003 Sb.,změna zákona o účetnictví a některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • EG 9210601 Stanovení účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele
 • Zákon o správě daní a poplatků, zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce
 • Zákon 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Součástí oborové příručky Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.

 

• Témata: Daně a účetnictví

Doporučujeme