Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence – Porovnání v zemích EU a ČR

Pro obor Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence existují různé svazy a asociace. Mezi nejvýznamnější patří Svaz účetních a Komora certifikovaných účetních. V rámci EU to jsou Evropská asociace manažerských účetních, Federace odborných evropských účetních, Evropská účetní asociace a další.

Samozřejmě i v tomto oboru existují svazy a asociace, z nichž lze uvést Svaz účetních www.svaz-ucetnich.cz , který je dobrovolnou, nezávislou profesní organizací s celostátní působností a jehož členové se sdružují v základních organizacích na základě územního principu, či v Komoře certifikovaných účetních www.komora-ucetnich.cz . Svaz účetních je spoluzakladatelem Národní účetní rady www.nur.cz , a rovněž je členem prestižní organizace Mezinárodní federace účetních IFAC www.ifac.org a Evropské asociace manažerských účetních EMAA (viz.další text). Svaz účetních je vydavatelem několika periodik a odborných publikací, čímž není výčet jeho aktivit ještě zcela vyčerpán.

Institut svazu účetních organizuje bezpočet vzdělávacích akcí v oboru, jejichž přehled je možno nalézt na stránkách institutu: www.icu-praha.cz/certifikace/homepage

Evropská asociace manažerských účetních EMAA (European Management Accountants Association) www.emaa.de je zastřešující organizací pro národní organizace účetních a hlavních účetních různých států Evropy.

Dalšími organizacemi jsou FEE Fédération des Experts Comptables Européens www.fee.be (Federace odborných evropských účetních), International Accounting Standards Board (IASB) www.iasb.org, součást International Accounting Standards Comittee Foundation IASCF;jenom IASB má právo nezávisle ustanovovat účetní normy. Poslední asociací na tomto výčtu je The European Accounting Association EAA (Evropská účetní asociace) http://www.eaa-online.org/associations/eaa/index.asp .

Součástí oborové příručky Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.

• Témata: Daně a účetnictví

Doporučujeme