Co může poškodit firmu?

Stále více společností je nuceno přehodnocovat svou obchodní strategii. Obavy z budoucnosti však nesdílí jen vrcholový management, otázky o tom, nakolik současná krize ovlivní jejich profesní kariéru, si kladou i řadoví zaměstnanci. Proto jsou aktivní komunikace s nimi a správná personální rozhodnutí ještě důležitější než v lepších časech.Způsob, jakým se firmy chovají dnes ke svým zaměstnancům a zákazníkům, do značné míry určí, jestli toto obtížné období úspěšně zvládnou. Je dobré poučit se přitom z minulosti, vyvarovat se chyb a využít dobrých zkušeností. Hlavní je zachovat klidný a vyvážený chod firmy a udržet v ní klíčové zaměstnance. Společnost Robert Half vypracovala přehled nejčastějších chyb, které se dělají v ekonomicky nejistých dobách, a také doporučení, jak se jich vyvarovat.

Co má tedy škodlivý vliv na život firmy:

 1. Domnívat se, že zaměstnanci neunesou pravdu – hovoříte-li s nimi o poklesu obchodních výsledků, dává jim to pocit, že mají situaci do určité míry pod kontrolou. Pokládejte jim otázky: Co se stalo v minulosti, když došlo ke snížení obchodní činnosti? Jak společnost tuto situaci řešila? Jak se z toho lze poučit a využít to v současné situaci?
 2. Obviňovat vrcholový management – pokud jste manažer, který musí lidem sdělovat i špatné zprávy, neměli byste se od nich alibisticky distancovat s poukazem, že byste věc řešili jinak, že jde o rozhodnutí vedení firmy. Vyhnete se nevoli zaměstnanců, ale vaše opozice jim na klidu nepřidá.
 3. Myslet si, že by lidé měli být rádi, že vůbec práci mají – v některých případech to může být pravda, ale pamatujte na to, že nejschopnější zaměstnanci se na trhu práce prosadí i v době krize a byla by škoda, kdyby nezůstali ve vaší firmě.
 4. Nehledat externí zdroje – nebojte se využívat služeb jiných odborníků v otázkách, na které neumíte odpovědět, nebo při řešení problémů, na něž nestačíte.
 5. Nesdělovat informace o firemních nákladech – seznamte zaměstnance s těmito výdaji, sdělte jim, co stojí jazykové kursy, penzijní připojištění, stravenky, lékařská péče atd.
 6. Omezovat samostatnost a týmovou práci – při zhoršení obchodních výsledků některé společnosti inklinují k hierarchickému způsobu řízení. Paradoxně tak zvýšeným dohledem nad zaměstnanci omezují jejich iniciativu a zainteresovanost.
 7. Omezovat motivační odměny – škrtání motivačních odměn, zejména těch, které z pohledu nákladů firmu zatěžují minimálně, nebo vůbec, má negativní důsledky.
 8. Uplatňovat stejný metr na všechny – zajímejte se o to, co lidi nejvíc motivuje, co dělají nejraději a pokuste se jim to umožnit. I když to nepůjde, ocení, že s nimi počítáte.
 9. Krátkozrace škrtat náklady – je-li nutné dávat výpovědi, dělejte to jednorázově, aby ostatní nežili v nejistotě, kdy budou na řadě oni.
 10. Opomíjet vyšší smysl práce – nemyslete jen na zisk pro firmu, ale i na to, že vaše činnost někomu slouží, podílejte se na dobročinných aktivitách, vštěpujte vyšší smysl práce i svým zaměstnancům.
 11. Posedlost poradami – přehodnoťte všechny vaše schůzky a než svoláte poradu, dobře si to rozmyslete.
 12. Ořezávat náklady na školení – rozvoj dovedností zaměstnanců je důležitý dnes i do budoucna. Dbejte na kvalitu školení, využívejte i on-line formy a přesvědčte se, zda účastníci firemních seminářů předávají poznatky i ostatním kolegům.
 13. Mít přemrštěné nároky – dbejte na to, aby úkoly byly zvládnutelné, příp. rozhodněte, co je nezbytné, a co počká. Nepřetěžujte zaměstnance a je-li to účelné, využijte outsourcingu.
 14. Zaneprázdněný je produktivní – hodnoťte zaměstnance podle toho, jak plní firemní cíle, a ne kolik hodin při tom odpracují nebo jak se prezentují.
 15. Odkládat nábor zaměstnanců – budovat a posilovat tým je nutné i (a možná právě) v nejisté době. Kromě kmenových zaměstnanců využijte i projektových specialistů.
 16. Vytvářet atmosféru strachu – dbejte o to, aby se na vás lidé mohli obracet o pomoc, když si nevědí rady s úkoly.
 17. Vytvářet překážky – zjistíte-li překážky, snažte se je co nejrychleji odstranit. Jeden člověk se schvalovací pravomocí často dokáže zbrzdit celý tým.
 18. Neriskovat – nebojte se promyšlených rizik a nových postupů, jinak ztratíte svou konkurenceschopnost.
 19. Potírat kritické myšlení – kritika je zejména v nestabilní ekonomické situaci potřebná; važte si těch, kteří vyjadřují pochybnosti a navrhují schůdná řešení.
 20. Nedostatečně využívat informace – jen nové poznatky umožňují získat nový pohled na problémy.
 21. Vytvářet tvůrčí bloky – hlavní příčinou tvůrčích bloků bývají příliš krátké termíny pro splnění úkolů.
 22. Odmítat nápady bez odůvodnění – nejlepší nápady často vznikají u řadových zaměstnanců. Pokud je bezdůvodně odmítnete, přestanou s nimi přicházet.
 23. Čekat na obrat v ekonomice, abyste mohli něco změnit – dobrý nápad je třeba realizovat co nejdříve, jinak podvazujete svou konkurenceschopnost.
 24. Opomíjet dopady ekonomiky na zákazníky – zkoumat priority zákazníků a jejich změny je nutné v každé ekonomické situaci, abyste mohli nabídnout vhodné produkty a služby.
 25. Obětovat kvalitu – vytvořte standardy kvality, sledujte jejich plnění a při sebemenším problému zjednejte nápravu.
 26. Špatně škrtat v rozpočtu – musíte-li snižovat náklady, postupujte u nabídky zákaznických služeb opatrně.
 27. Domnívat se, že první kontakt se zákazníky už není důležitý – právě naopak, lhostejnost či neobratnost vás může připravit o současné i potenciální klienty.
 28. Nepožádat zaměstnance o pomoc při rozšiřování obchodních vztahů – zapojte je do vymýšlení nových možností a budování obchodních kontaktů.
 29. Mít zaměstnance bez pravomocí – svěřte jim pravomoci rozhodovat se v jednání se zákazníky, sledujte a hodnoťte jejich činnost.
 30. Nevážit si zákazníka – při každé příležitosti dejte najevo, že si svých zákazníků ceníte.

Zdroj: Převzato z časopisu Podnikatel – podnikatelský list pro Českou republiku, vydávaném společností PROFIL Brno, s.r.o.

• Témata: Dotace a financování

Doporučujeme