ČR se připojila ke Smlouvě o obchodu se zbraněmi

Česká republika podepsala na v první polovině června 2013 při slavnostním ceremoniálu za účasti náměstkyně generálního tajemníka OSN pro právní záležitosti Patricie O’Brien Smlouvu o obchodu se zbraněmi, první mezinárodní smlouvu upravující obchod s konvenčními zbraněmi, která byla otevřena k podpisu členským státům OSN rezolucí OSN z dubna 2013. Dokument podepsalo v první den jeho otevření 67 států, včetně 25 členských států EU.Podpisem došlo k dalšímu významnému kroku v procesu, který započal již v roce 2001 a vyvrcholil konferencí ke Smlouvě o obchodu se zbraněmi, jež se konala v březnu 2013 na půdě OSN za účasti české delegace složené ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zahraničních věcí a vedené náměstkem ministra průmyslu a obchodu Milanem Hovorkou. Na základě jednání na této konferenci byla Valným shromážděním OSN schválena rezoluce o otevření Smlouvy o obchodu se zbraněmi, pro přijetí hlasovalo 154 členských států OSN, včetně ČR.

Smlouva zavádí pro smluvní státy účinnou kontrolu zahraničního obchodu se zbraněmi obsaženými v Registru konvenčních zbraní OSN. Smluvní státy se zaváží zamezit vývozu zbraní v situaci, kdy by exportem došlo k porušení mezinárodních závazků, nebo by mohl být zneužit k porušování lidských práv.

Po ratifikaci a vstupu smlouvy v platnost bude naplněn nejen očekávaný přínos v boji proti omezení nelegálního obchodu se zbraněmi a zvýšení ochrany lidských práv a lidskoprávních standardů, ale také k odstranění a narovnání podmínek při zahraničním obchodu s konvenčními zbraněmi mezi smluvními státy.

Smlouva o obchodu se zbraněmi vytváří základní rámec mezinárodních pravidel, přičemž v EU je již tento rámec dostatečně naplňován. „Považuji za zásadní, že českým vývozcům nebudou vytvořeny žádné nové povinnosti či zátěž. Naopak v zemích, jejichž kontrolní mechanismy jsou slabé nebo vůbec neexistují, by tyto instituty měly být výrazně zpřísněny,“ potvrdil náměstek Hovorka. Smlouva tak vedle svých zahraničně bezpečnostních a lidskoprávních cílů přispěje k narovnání konkurenčního prostředí ve prospěch vývozců ze zemí, které mají funkční a efektivní kontrolní mechanismy, tedy mimo jiné z České republiky.

Smlouvu posoudí sněmovna a v případě jejího souhlasu dostane dokument prezident k ratifikaci. V platnost vstoupí smlouva ratifikací padesáti zeměmi.

• Oblasti podnikání: Obranný průmysl | Služby

Doporučujeme